Teknik Göstergeler (Teknik Analiz)

Teknik göstergeler, fiyat ve hacim verileri üzerine uygulanan matematiksel ve istatistiksel formüllerdir. Bu formüller, piyasaların belirli evrelerinde ya da durumlarında fiyatları sınıflandırmak ve yatırım kararları almayı kolaylaştırmak için kullanılır.

Bu göstergeler, grafik ya da çizelge analizlerindeki öznel yargıları azaltmayı amaçlar. Çeşitli teknik göstergeler günümüze dek geliştirilmiş ve bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışmaların bize öğrettiği temel ders şudur: “Hiçbir gösterge mükemmel değildir.” Göstergeler bazen yanıltıcı işaretler verebilir. Yanlış kullanım veya mevcut piyasa durumuna uygun olmayan yorumlar, bu yanılgıları artırabilir. Ancak doğru şekilde kullanıldığında, yatırım kararlarını büyük ölçüde kolaylaştırır ve destekler.

Teknik olarak anahtar noktalar

Teknik göstergeler, genel kural olarak, fiyat grafiğinden bağımsız olarak ele alınmamalıdır. Fiyat analizinin sunduğu bilgilerle birlikte değerlendirilmelidir. Göstergeler, alım-satım sinyalleri, sapmaları analiz etme, aşırı alım ya da satım durumlarını belirleme ve piyasa gücünü ölçme gibi çeşitli işlevlere sahiptir. Bu işlevler birbirini dışlamaz.

Alım-satım sinyalleri genellikle, belirli seviyelerdeki çizgilerin kesişmesi veya sıfır çizgisinin geçilmesi gibi durumlarla tetiklenir. Diverjanslar, fiyat grafiğindeki ve gösterge ya da osilatördeki maksimum ve minimum noktaların uyuşmazlığı gibi, olası piyasa değişikliklerinin önceden sinyallerini verir.

Aşırı alım durumu, fiyatların belirli bir zaman diliminde önemli oranda artış göstermesi durumudur ve yakın gelecekte bir düzeltmenin olabileceğine işaret eder. Aşırı satım durumu ise tam tersi, fiyatların önemli oranda düştüğü ve bir toparlanmanın muhtemel olduğu durumdur.

Üssel Hareketli Ortalama

Üssel Hareketli Ortalama (EMA), Basit Hareketli Ortalama (SMA) temel alınarak geliştirilmiştir. Bu yöntem, fiyatlandırmalarda son dönemlere daha fazla ağırlık vererek, ağırlıklandırma veya üssel düzgünleştirme sistemi aracılığıyla daha güncel verilere önem atfeder. Hesaplama için kullanılan dönem sayısıyla, düzgünleştirme faktörü 2/(P+1) formülü ile belirlenir.

Ne işe yarar?

Üssel Hareketli Ortalama’nın ana işlevi, üzerinde hesaplandığı veri serilerini düzgünleştirerek mevcut trendi, yani eğilimi daha net bir şekilde göstermektir. Hesaplama yöntemi nedeniyle, bu hareketli ortalama, gecikmeli bir göstergedir ve hesaplama dönemi boyunca bir gecikmeye sahiptir. Basit hareketli ortalamadan ve ağırlıklı hareketli ortalamadan farklı olarak, Üssel Hareketli Ortalama, fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir ve dönüşleri daha erken saptar. Ayrıca, otomatik alım/satım ticaret sistemlerinin tasarımına olanak tanır ve farklı zaman dilimlerinde dinamik destek ve direnç seviyelerini belirler.

Nasıl kullanılır?

Kullanımı, yatırımın planlandığı döneme bağlı olarak hareketli ortalamanın hesaplama süresinin ayarlanmasıyla başlar. Kısa vadeli süreler için hesaplama dönemi 3 ila 25 gün, orta vadeli süreler için 30 ila 75 gün ve uzun vadeli süreler için 100 ila 200 gün arasında değişir. En iyi işlevsellik, trendlerin belirgin olduğu piyasalarda elde edilir ve “karları uzatma ve zararları kesme” yatırım ilkesinin uygulanmasına yardımcı olur. Düz veya trend olmayan piyasalarda kullanımı, çok sayıda yanıltıcı sinyal üretmesi nedeniyle sınırlıdır. Analiz edilen döneme göre bir trend göstergesi olarak işlev görebilir; fiyatlar hareketli ortalamanın üzerindeyse yükseliş, altındaysa düşüş trendinde olduğu kabul edilir. Fiyatlar hareketli ortalamanın değerini yukarı doğru keserken alım sinyalleri, aşağı doğru keserken de satış sinyalleri oluşturmak için kullanılabilir. Aynı zamanda dinamik destek ve direnç seviyelerini belirlemek için de kullanılır.

İşlem Önerisi

İşlem önerisi olarak, kapanış fiyatı üzerinden hesaplanan 13 dönemlik üssel hareketli ortalamaya ve oturumun maksimum ve minimumu üzerinden hesaplanan 3 oturumlu iki üssel hareketli ortalamaya dayalı bir otomatik işlem sistemi kullanılabilir. Kapanış fiyatı, maksimumların hareketli ortalamasının üzerine çıkıp kapanış üzerindeki hareketli ortalama yükseldiğinde (uzun bir pozisyon açarak) satın alırız. Kapanış fiyatı, minimumların hareketli ortalamasının altına düştüğünde alıcı pozisyonunu kapatırız. Kapanış fiyatı, minimumların hareketli ortalamasının altına düşüp kapanışın hareketli ortalaması düştüğünde (kısa bir pozisyon açarak) satış yaparız. Kapanış fiyatı, maksimumların hareketli ortalamasının üzerindeyse satıcı pozisyonunu kapatırız.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama

Ağırlıklı Hareketli Ortalama, Basit Hareketli Ortalamadan türetilmiş bir göstergedir. Bu gösterge, hesaplanan dönemin en son fiyatlarına, ilk fiyatlarına kıyasla progresif bir şekilde daha fazla önem verir.

Hesaplama yöntemi, her bir kapanış fiyatını progresif olarak azalan ağırlıklarla çarpar. Bu yöntemde, en büyük ağırlık en son kapanış fiyatına uygulanır. Dönemin tüm kapanış fiyatları ilgili ağırlıklarıyla çarpılarak toplanır ve elde edilen toplam, ağırlık toplamına bölünür. Yeni bir kapanış fiyatı eklendiğinde, dönemin en eski kapanış fiyatı hesaplama dışı bırakılır ve ağırlıklar yeniden dağıtılır.

Ne İşe Yarar?

Ağırlıklı Hareketli Ortalamanın temel amacı, hesaplandığı veri serilerini düzleştirerek mevcut eğilimi daha açık bir şekilde göstermektir. Hesaplama yöntemi sebebiyle bu gösterge, lider değil, takipçi bir göstergedir ve hesaplama dönemi kadar bir gecikme süresine sahiptir. Basit Hareketli Ortalamadan farklı olarak, Ağırlıklı Hareketli Ortalama en son kapanış fiyatlarına daha fazla önem verir, böylece fiyat serisine daha iyi uyum sağlar ve yakın dönemdeki hareketlere karşı daha duyarlıdır. Bu özellik, otomatik alım/satım işlem sistemlerinin tasarımına imkan tanır ve farklı zaman dilimlerinde dinamik destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Nasıl kullanılır?

Ağırlıklı Hareketli Ortalamanın kullanımında, yatırımın planlandığı döneme uygun olarak hareketli ortalamanın hesaplama süresi ayarlanmalıdır. Kısa vadeli dönemler için 3 ila 25 gün, orta vadeli dönemler için 30 ila 75 gün ve uzun vadeli dönemler için 100 ila 200 gün arasında bir süre tercih edilir. Trendde olan piyasalarda en iyi işlevselliğe sahiptir ve “karları uzatma ve zararları kesme” prensibinin uygulanmasına yardımcı olur. Düz veya trend olmayan piyasalarda, yanıltıcı sinyallerin oluşturduğu çokluk nedeniyle kullanımı kısıtlıdır. Analiz edilen süreye göre, trend göstergesi olarak işlev görebilir. Fiyatlar hareketli ortalamanın üzerindeyse yükseliş trendi, altındaysa düşüş trendi olarak değerlendirilir. Fiyatlar hareketli ortalamanın değerini yükselttiğinde alım sinyalleri, düşürdüğünde ise satış sinyalleri oluşturulur. Ayrıca, dinamik destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesinde kullanılabili

İşlem Önerisi

İşlem önerisi olarak, 3, 13 ve 21 dönemlik üç hareketli ortalama temelli bir trend tespit sistemi kullanılabilir. En kısa ortalama, diğer ikisi arasında kaldığı sürece piyasa yan trend olarak kabul edilir. Piyasa, diğer durumlarda trend olarak değerlendirilir ve trendin yönü, en uzun iki ortalama tarafından belirlenir.

Basit Hareketli Ortalama

Basit Hareketli Ortalama, teknik analizin temel araçlarından biridir ve birçok diğer gösterge ile sıkça kullanılan kavramlar bu araçtan türetilmiştir. Bu gösterge, belirlenen bir n gün süresince kapanış fiyatlarının ortalamasını alır ve yeni fiyat verileri eklendikçe bu ortalamayı sürekli olarak yeniden hesaplar.

Ne işe yarar?

Basit Hareketli Ortalamanın temel amacı, hesaplandığı veri serilerini düzleştirerek mevcut trendi daha net bir şekilde ortaya koymaktır. Hesaplama yöntemi nedeniyle, bu gösterge lider bir gösterge olmaktan ziyade takipçi bir göstergedir ve hesaplama dönemi kadar bir gecikme süresine sahiptir. Otomatik alım/satım ticaret sistemlerinin tasarımına olanak tanır ve farklı zaman dilimlerinde dinamik destek ve direnç seviyelerini belirler.

Nasıl kullanılır?

Basit Hareketli Ortalamanın kullanımı, yatırımın planlandığı döneme göre ayarlanan hesaplama süresine bağlıdır. Kısa vadeli dönemler için 3 ile 25 gün, orta vadeli dönemler için 30 ile 75 gün ve uzun vadeli dönemler için 100 ile 200 gün arasında bir hesaplama süresi tercih edilir. Bu gösterge, trendin hakim olduğu piyasalarda en iyi işlevselliği gösterir ve “karları koruma ve zararları sınırlama” yatırım stratejisini uygulamada yardımcı olur. Düz veya trend göstermeyen piyasalarda ise, oluşturduğu yanıltıcı sinyaller nedeniyle kullanımı sınırlıdır.

Analiz edilen süreye bağlı olarak, Basit Hareketli Ortalama bir trend göstergesi olarak işlev görebilir. Fiyatlar, hareketli ortalamanın üzerindeyse yükselen bir trend içindedir; fiyatlar hareketli ortalamanın altındaysa düşen bir trend içindedir. Fiyatların hareketli ortalamanın değerini yukarı doğru kesmesi alım sinyali olarak, aşağı doğru kesmesi ise satış sinyali olarak kullanılabilir.

İşlem Önerisi

İşlem önerisi olarak, hareketli ortalamayla fiyatın kesişmesinden kaynaklanan yanıltıcı sinyalleri filtrelemek amacıyla ortalamaya yüzde bazında bantlar eklemek mümkündür. Bu bantlar, ortalamaya %1 ile %3 arasında bir değer ekleyip çıkartarak oluşturulur. Fiyat üst bandı kestiğinde alım sinyali, kapanış fiyatı alt bandı kestiğinde ise satış sinyali alınır. Bu yöntemle, yanıltıcı sinyallerden kaçınmanın maliyeti, doğru işlemlerden elde edilen karla dengelenir.

R.S.I. Klasik

RSI ya da Göreceli Güç Endeksi, Welles Wilder tarafından geliştirilen ve son derece popüler bir teknik gösterge olarak kabul edilir. Adının tam olarak uygun olmamasının nedeni, bu göreceli gücün başka bir değer veya endeksle karşılaştırma yapmaması, kendi iç ölçümlerine dayanmasıdır.

Lineer bir sunuma sahip olan RSI, kullanılan hesaplama dönemi boyunca birikmiş fiyat gücünü yansıtır. Momentum veya Değişim Oranı gibi diğer osilatörlerde görülen hatalı değerleri düzeltmeye yönelik bir yaklaşım sergiler ve bu düzeltmeleri, kullanılan hisse senedi veya endeks ne olursa olsun, normalleştirilmiş bir biçimde sunar.

Ne işe yarar?

RSI, 0 ile 100 arasında değişen bir ölçekte hareket eder ve aşırı satım (0-20/30) ile aşırı alım (70/80-100) seviyelerini tanımlayan iki ana alanı bulunur. Alım ve satım sinyalleri sağlar, fiyatların zamanlamasını belirler ve bir değerin aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını tespit eder. Fiyat grafiğindeki formasyonların veya desenlerin göstergede de analiz edilmesine izin verir ve genellikle fiyat grafiğinden önce sinyal sağlamak amacıyla bu formasyonları kırma fırsatı sunar.

Nasıl kullanılır?

Varsayılan hesaplama parametresi 14 oturumdur ve periyot ne kadar kısa olursa, gösterge o kadar hassas olur. Düşük eğilimli piyasa durumlarında kullanımı daha etkilidir. Aşırı satım bölgesi olan 0-20/30 arasında göstergede bir yükseliş olduğunda alım sinyalleri, aşırı alım bölgesi olan 70/80-100 arasında göstergenin aşağı döndüğünde ise satış sinyalleri aktive olur. RSI, piyasa hareketlerinin aşırı noktalarını önceden belirlemede kullanılır; genellikle RSI’daki zirveler ve dipler, fiyat grafiğinden önce meydana gelir. Diverjans analizinde de çok etkilidir ve piyasanın aşırı noktalarını belirlemede yardımcı olur. Eğer piyasa çok güçlü bir eğilimin başındaysa, eğilime karşı oluşan sinyallere şüpheyle yaklaşılmalıdır.

İşlem Önerisi

İşlem önerisi olarak, RSI üzerinde, fiyat grafiğinde çizilen trend çizgilerine paralel olarak trend çizgileri çizmek mümkündür. Genellikle RSI’de çizilen trend çizgisi, fiyat grafiğindekinden önce kırılır. Bu durum, fiyat grafiği çizgisinin kırılmasının onaylanması durumunda bizi olası şüphelerden kurtaracak önceden bir uyarı sağlar. RSI, “geleneksel” sinyaller veya göstergeler sağlamadığı durumlarda bir Momentum göstergesi olarak yorumlanabilir. RSI değeri 50’nin üzerindeyse ve yükseliyorsa pozitif momentum olarak kabul edilir; RSI değeri 50’nin altındaysa ve düşüyorsa negatif momentum olarak değerlendirilir. Daha agresif bir yaklaşımla, RSI 50 seviyesini yukarı doğru geçtiğinde alım, aşağı doğru geçtiğinde ise satış yapmak mümkündür.

Stokastik

Stokastik, George Lane tarafından geliştirilen ve %K ile %D olmak üzere iki çizgiden oluşan bir gösterge olarak bilinir. Fiyatların yükselme eğiliminde olduğu zamanlarda kapanış fiyatlarının günün en yüksek seviyelerine daha yakın olduğu, fiyatların düşme eğilimindeyken ise kapanış fiyatlarının oturumun en düşük seviyelerine daha yakın olduğu gözlemleri üzerine kurulmuştur. Bu osilatörün temel amacı, kapanış fiyatının hesaplama dönemi boyunca fiyat aralığına göre konumunu yüzde olarak belirlemektir.

Ne işe yarar?

Stokastik gösterge, özellikle değerlerin güçlü trendler sergilemediği durumlarda işlevseldir. Fiyatların izlediği zig-zag hareketlerini belirlemek ve alım-satım sinyalleri sağlamak için kullanılır. 0 ile 100 arasında bir ölçekte hareket eden bu normalleştirilmiş gösterge, 0 ile 20 ve 80 ile 100 arasında iki önemli alanı ya da seviyeyi vurgular; bu limitler bazen 30 ve 70 olarak da ayarlanabilir. Bu alanlar, aşırı satım ve aşırı alım bölgelerini işaret eder.

Nasıl kullanılır?

Klasik Stokastik’te, %K için 14 ve %D için 7 olmak üzere varsayılan parametreler kullanılır. Burada 14 gün, hesaplamalar için referans alınan günlerin süresini belirtirken, 7 gün, %K’nın düzleştirilmiş versiyonunu hesaplamak için kullanılır. Bu versiyon aynı zamanda Hızlı Stokastik olarak da bilinir. Bir diğer versiyon olan Yavaş Stokastik’te ise, çizgilere uygulanan ek bir düzleştirme adımı bulunur ve bu adımın varsayılan değeri genellikle 3’tür. %K çizgisinin aşırı satım bölgesi 0-20(30) arasında %D çizgisinin üzerinde bir kesme oluşturduğunda alım sinyali, aşırı alım bölgesi (70)80-100 arasında %D çizgisinin altında bir kesme oluşturduğunda ise satış sinyali verilir. Gösterge ayrıca, fiyat hareketlerindeki sapmaların analizi için de sıkça kullanılır. Çizgilerin birbirini kesmesi genellikle fiyatlarında bir yönlü değişikliği işaret eder, ancak bu hareketin büyüklüğünün önceden tahmin edilmesi mümkün olmayabilir.

İşlem Önerisi

İşlem önerisi olarak, eğer piyasa bir trend içindeyse, göstergenin aşırı alım ve aşırı satım alanlarının dışındaki kesmeleri, trendin yönünde pozisyonlarınızı artırmak için kullanabilirsiniz. Güçlü bir yükseliş trendinde olan bir piyasada, %K çizgisinin %D’nin üzerinde olduğu her durumda uzun pozisyonlarınızı artırın. Güçlü bir düşüş trendindeyken, %K çizgisinin %D’nin altında olduğu her durumda kısa pozisyonlarınızı artırın. Bu stratejiye piramitleme denir ve doğru uygulandığında, kazanan pozisyonlardan elde edilen karların önemli ölçüde arttığını görebilirsiniz. Ancak, stop-loss emirlerinizi daha dikkatli bir şekilde yönetmeniz gerekecektir.

MACD

MACD (Hareketli Ortalamaların Yakınsaması/Diverjansı), Gerard Appel tarafından geliştirilmiş ve Tomas Aspray gibi yeni katkılarda bulunan diğer geliştiricileri de bulunan bir göstergedir. Bu gösterge, iki farklı dönemdeki üssel hareketli ortalamaların genlik farkına dayanır ve bu farka yeni bir üssel ortalama uygulanır. Gösterge iki çizgiden oluşur ve bu çizgiler 0 çizgisi etrafında salınım yapar. İlk çizgi iki hareketli ortalamanın farkını, ikinci çizgi ise bu farkın üssel hareketli ortalamasını temsil eder. Farkın üssel hareketli ortalaması, sinyal çizgisi olarak adlandırılır. Bazen, bu iki çizgi arasındaki fark bir histogram şeklinde aynı grafik üzerinde gösterilir.

Ne işe yarar?

MACD’nin temel kullanım amacı, diğer hareketli ortalama tabanlı göstergeler gibi, pazarın trend olduğu durumlarda alım ve satım sinyalleri sağlamaktır. Ayrıca, osilatör ve fiyat grafiği arasındaki diverjansları bulmayı ve aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini belirlemeyi kolaylaştırır.

Nasıl kullanılır?

MACD hesaplaması için varsayılan dönem değerleri, hızlı üssel ortalama için 12 gün, yavaş üssel ortalama için 26 gün ve farkın üssel ortalaması için 9 gündür. İki çizginin kesişmesi, alım veya satım işlemlerini belirler. MACD eğer sinyal çizgisini yukarı doğru keserse, yukarı yönlü bir hareketin başlaması ve alım yapılması muhtemeldir. MACD eğer sinyal çizgisini aşağı doğru keserse, aşağı yönlü bir hareketin başlaması ve satım yapılması olasıdır. Diverjans analizinde, MACD’deki dönüşlerin fiyat grafiğindeki ardışık zirvelerle veya diplerle örtüşüp örtüşmediğine bakılmalıdır.

İşlem Önerisi

İşlem önerisi olarak, Fibonacci dizisinden elde edilen sayılarla (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) parametreleri ayarlamayı deneyebilirsiniz: Kısa üssel ortalama için 13, uzun üssel ortalama için 21 ve farkın üssel ortalaması için 8. Sinyal çizgisi ile kesişme gerçekleştikten sonra, her iki çizgi arasındaki mesafe, yani farkın histogramının nasıl geliştiğine dikkat edilmelidir. Böylece diverjansların olası belirtileri izlenebilir.

Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, John Bollinger tarafından geliştirilmiş ve fiyat grafiğini saran bant şeklinde bir gösterge olarak, grafik paketlerinde standart bir özellik haline gelmiştir. Bu gösterge, kapanış fiyatının üzerine hesaplanan bir hareketli ortalama (ister basit ister üssel olsun) üzerine iki bant ekler ve çıkarır. Bu bantlar, ortalamanın değerine 2 standart sapma ekleyerek ve çıkararak oluşturulur. Standart sapmanın, yani volatilitenin bir ölçüsü olarak, bantların genişliği belirlenir.

Ne işe yarar?

Bollinger Bantları, fiyatın geçmişteki evrimine göre bir aralıkta konumlanmasını sağlamak için kullanılır. Değerin ne kadar volatil olduğunu belirlemeye yardımcı olur ve fiyat seviyelerini, değerin dinamik destek veya direnç bölgelerinde olup olmadığını belirlemeye izin verir

Nasıl kullanılır?

Hesaplama için kullanılan varsayılan değerler, ortalama için 21 gün ve 2 standart sapmadır. Ortalamanın değeri önemli ölçüde azaltılırsa veya artırılırsa, standart sapmaların sayısı da aynı yönde ayarlanmalıdır. Örneğin, ortalama değerleri 50’nin üzerindeyse (uzun vadeli) 2,5 sapma; ortalama değerleri 10’a yakınsa (kısa vadeli) 1,5 sapma kullanılabilir.


Fiyatlar, ortalamanın üzerinde ve üst bantta olduğunda nispeten yüksek, yani aşırı alım bölgesinde kabul edilir. Eğer fiyatlar, ortalamanın altında ve alt bantta ise, nispeten düşük, yani aşırı satım bölgesinde kabul edilir. Bantların daralması, değerin az volatil olduğunu gösterirken, genişlemesi daha yüksek volatiliteyi işaret eder. Bantların daraldığı dönemlerin ardından genellikle fiyatlarda önemli ve hızlı hareketler meydana gelir.


Fiyat hareketleri genellikle bir banttan başlar ve karşı bandı hedef alır. Bu, fiyat hedeflerini belirlemeyi kolaylaştırır. Fiyatların çoğu hareketi (maksimum veya minimum), bantta veya bantların yakınında gerçekleşir. Fiyatlar üst bandı aştığında, bu değerin güçlü olduğunun bir işaretidir; eğer fiyatlar alt bandın altına düşerse, bu zayıflığın bir göstergesidir. Fiyatlar herhangi bir bandın dışında olduğunda, hareketin devam etmesi beklenir. Diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında, Bollinger Bantları piyasa tavanlarını ve tabanlarını yüksek bir olasılıkla belirlemeye yardımcı olur.

İşlem Önerisi

İşlem önerisi olarak, bantların dışındaki fiyatlarla elde edilen maksimumlar/minimumlar, bantların içindeki fiyatlarla elde edilen maksimumlar/minimumları takip eder. Bu durum genellikle trendlerde değişiklik modellerini oluşturur.

ADX-DMI

ADX ve DMI, Welles Wilder tarafından geliştirilen ve ADX, DI+ ve DI- olmak üzere üç çizgiden oluşan bir gösterge serisidir. ADX, Yönsel Hareket İndeksi’ni temel alarak, etkin olan trendin gücünü ölçmeyi amaçlar. Yönsel Hareket İndeksi (DMI), pozitif yönsel indeks (DI+) ve negatif yönsel indeks (DI-) olarak iki ayrı kısma ayrılır ve bu, fiyatların ne derece yükseldiği veya düştüğünün bir ölçüsünü verir.

Ne işe yarar?

ADX, 0 ile 100 arasında normalleştirilmiş bir osilatör olarak hareket eder ve trendin gücünü ölçer. DMI ise, 0 ile 100 arasında normalleştirilmiş bir trend göstergesi olarak işlev görür. ADX için varsayılan parametre 14 gün olarak kullanılır ve bu değer, DMI’nin hesaplanmasında da temel alınır.

Nasıl kullanılır?

ADX’in 20’nin altındaki düşük bir değeri, trendin olmadığını ve piyasanın düşük volatiliteye sahip olduğunu gösterir. 20’nin üzerindeki bir değere geçiş, hem düşüş hem de yükseliş trendlerinin başlangıcını işaret edebilir. ADX 40’ın üzerinde bir değere ulaştığında ve düşmeye başladığında, bu, mevcut trendin zayıfladığına işaret eder. Ancak ADX, trendin yönü hakkında bilgi vermez; sadece piyasanın trend içinde olup olmadığını ve trendin gücünü değerlendirmek için kullanılır.
DMI, DI+ ve DI- çizgilerinin kesişmesiyle kullanılır: DI+ yükselirken DI- düşerse bir alım sinyali; DI- yükselirken DI+ düşerse bir satış sinyali aktive edilir.

İşlem Önerisi

İşlem önerisinde, ADX ve DMI göstergelerini birlikte kullanmak, DMI’dan gelen sinyalleri ADX ile filtrelemek için uygundur. Alım veya uzun pozisyon açmak için DI+’ın DI-’ı yükseltmesi ve ADX’in 20’nin üzerinde artıyor olması gereklidir. Satış veya uzun pozisyonun kapatılması için DI+’ın DI-’ın altına geçmesi veya ADX’in azalması yeterlidir. Kredi satışı veya kısa pozisyon açmak için DI-’ın DI+’ı yükseltmesi ve ADX’in 20’nin üzerinde artıyor olması gereklidir. Kısa pozisyonun kapatılması için ise DI-’ın DI+’ın altına geçmesi veya ADX’in azalması yeterlidir.

Performans

Performans göstergesi, belirlenen bir başlangıç tarihinden itibaren bir varlığın birikimli performansındaki değişikliği yüzde (%) cinsinden sunar.

Ne işe yarar?

Bu gösterge, teknik bir analiz aracı olmaktan ziyade, bilgilendirme ve karşılaştırma amaçlı kullanılır. Belirli bir tarihten itibaren bir varlığın günlük birikimli yüzdesel getirisini öğrenmek için kullanılır. Bu, grafikte seçilen tarihe göre belirlenir. Birden fazla varlık veya endeksin eş zamanlı getiri karşılaştırması yapılması gerektiğinde, grafik türü seçenekleri arasında yer alan karşılaştırmalı grafik türü tercih edilir. Bu tür, grafik menüsünde barlar, çizgiler, mum çubukları gibi diğer seçeneklerle birlikte sunulur.

Nasıl kullanılır?

Performans göstergesi, göstergeler sekmesinden seçilir ve veriler sekmesi aktifken, fare imleciyle günü gününe değerler üzerinde gezinerek bilgi alınabilir.

Polinom Ayarı

Polinom Ayarı ise, bir polinom fonksiyonun çözümü yoluyla, grafikteki fiyat hareketlerini düzgünleştirerek bir çizgi elde etmeyi sağlayan bir göstergedir. Bu fonksiyonun derecesi maksimum 20 olabilir.

Ne işe yarar?

Polinom Ayarı, günlük dalgalanmaların oluşturduğu ‘gürültüyü’ filtreleyerek daha temiz bir fiyat trendi görüşü sağlar. Bu, altta yatan trendi daha net bir şekilde ortaya çıkarır. Göstergenin son okuması, seçilen varlığın fiyatlarının büyük olasılıkla hangi yönde hareket edeceğini gösterir. Bir hareketli ortalama gibi işlev görürken, projeksiyon içermediği için takipçi bir gösterge olarak kalır. Ancak, aynı dönem sayısında hareketli ortalamalardan daha hassas bir ölçüm sunar

Nasıl kullanılır?

Polinom Ayarı, hakim trendin tahminini doğrulamak için yaygın olarak kullanılır. Hesaplama için kullanılan dönem (derece) sayısı arttıkça, analiz daha kısa süreli trendlere odaklanır. Daha az dönem kullanıldığında ise, hakim trend daha uzun bir süre için değerlendirilir.

Kaynakça

RSI Klasik: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. MCLeansville, NC

Stokastik: George C. Lane, Investment Educators, Des Plains, IL

MACD: Gerald Appel, Signalert Corporation, 150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021

Bollinger Bantları: D. Dobson, Edward. Bollinger Bantlarını Anlama. Traders Press. Greenville, SC

ADX-DMI: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. MCLeansville, NC

Performans: Kaufman, P.J. The New Commodity Trading Systems and Methods. John Wiley & Sons. New York 1980

İlgili Makaleler