Carry Trade Nedir ve Türleri Nelerdir?

Carry Trade, forex piyasasındaki deneyimli yatırımcıların uzun yıllardır yaygın olarak kullandığı bir stratejidir. Genel anlamda, para birimlerini alırken ve satarken iki farklı para birimi arasındaki faiz oranlarındaki farktan yararlanmaktır.

Bugün aynı zamanda fayda sağlama potansiyeli yüksek bir finansal araç olarak da kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu yazımızda Carry Trade’in ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve daha iyi anlaşılması için bir dizi açıklayıcı örnek göstereceğiz.

Carry Trade Nedir?

Carry Trade, iki para birimi arasındaki faiz oranı farkından kar elde etmek için yararlanılan bir Forex yatırım stratejisidir. Bunu yapmak için, düşük faiz oranlı bir para birimi ile borçlanılır ve elde edilen fonla daha yüksek faiz oranlı başka bir para birimi satın alınır.

Bu sayede hem faiz farkından hem de iki para birimi arasındaki kur değişimlerinden gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Örneğin, bir yatırımcının %1 faiz oranıyla  100.000 ABD doları (USD) borç aldığını ve ardından bununla %3 faiz getirisi elde etmek için 110.000 Japon yeni (JPY) satın aldığını varsayalım. 

Yatırım dönemi sonunda USD ile JPY arasındaki döviz kuru sabit kalırsa yatırımcı faiz oranlarındaki fark sayesinde kar elde edecektir. Dönem sonunda yatırımcı 110.000 JPY’yi 100.000 USD’ye çevirip borcunu kapattığında elinde faiz geliri olarak 1.000 JPY kâr kalır.

Böyle anlatıldığında kulağa harika gelse de işler her zaman yolunda gitmeyebilir. Çünkü Carry trade aynı zamanda riskler de içerir. İki para birimi arasındaki döviz kurunun olumsuz yönde dalgalanması durumunda yatırımcı zarara uğrayabilir. Diğer bir deyişle, faiz geliri elde etmek için satın aldığınız para birimi borç aldığınız para birimi karşısında değer kaybederse zarar edebilirsiniz.

Carry Trade’in Amacı Nedir?

Carry Trade kavramını incelediğinizde, bunun net bir hedefi olan strateji olduğunu fark edebilirsiniz: iki para birimi arasındaki faiz oranlarındaki farklılıklardan yararlanarak kar elde etmek. Bu teknikte, daha önce de açıkladığımız gibi, yatırımcı bir para biriminden düşük faizli borç alır ve daha sonra bu parayı daha yüksek faizli başka bir para birimine yatırır ve aradaki faiz farkından kâr elde eder. 

Forex Piyasasında Carry Trade’in Rolü

Carry Trade Forex piyasasında çok popülerdir ve sistemin işleyişine tamamen uygundur. Bu senaryoda Trader, ödünç aldığı para birimine düşük bir faiz oranı öderken, satın aldığı para biriminde yüksek faiz oranından getiri elde eder.  Esasen, Carry Trade, faiz oranı düşük olan bir ülkeden düşük maliyetle borç alıp, daha sonra faiz oranı daha yüksek olan bir ülkeye yatırım yapmaktır.

En basit ifadeyle bir Carry Trade örneği şu şekildedir:

1.  Birleşik Krallık’tan ve yalnızca %0,10 faizle borç alın.

2. Bu parayı %2 faiz alacağınız Brezilya’ya yatırın.

3.  Ortaya çıkan net kâr %1,90 (%2 – %0,10) olacaktır.

Yine de, bu örneğin basitleştirilmiş olduğunu ve gerçekte ödenen veya alınan faiz oranlarının değişebileceğini unutmayın. Yatırımcının pozisyonuna, kullanılan banka veya aracı kurumların komisyonlarına ve diğer ek maliyetlere bağlı olarak kar oranı değişebilir.

Carry Trade Nasıl Çalışır? 

1- Uygun döviz çiftinin belirlenmesi: Yatırımcı, başarılı bir Carry trade yapma fırsatı olduğunu düşündüğü bir döviz çiftini seçer.

2- En düşük faizli dövizle borç alın: Yatırımcı en düşük faizli dövizle borç alır ve kredinin faizini öder.

3- Borç alınan para birimini yüksek faizli para birimine çevirin: Yatırımcı, borç aldığı para birimini en yüksek faiz veren para birimine çevirir ve yatırdığı paranın faizini alır.

4- Pozisyonun korunması: Yatırımcı, faiz oranları farkından kar elde etmek için faiz oranları uygun kaldığı sürece pozisyonunu korur.

5- Pozisyonun kapatılması: Yatırımcı, faiz oranları artık uygun olmadığında veya kârını realize etmeye karar verdiğinde pozisyonunu kapatır.

Carry Trade İşleminde Hangi Faktörler Dikkate Alınmalıdır? 

1- Faiz oranları: Carry Trade’de en önemli faktör, ilgili iki para birimi arasındaki faiz oranlarındaki farktır. Faiz oranlarındaki daha büyük bir fark, daha fazla kazanç potansiyeli olduğu anlamına gelir.

2- Ekonomik istikrar: Para birimlerinin işlem gördüğü ülkelerin ekonomik durumlarının takip edilmesi önemlidir. Ekonomik koşullar, enflasyon raporları, GSYİH büyümesi, işsizlik düzeyi uzun vadede faiz oranlarını ve dolayısıyla para birimlerinin değerini etkileyebilir.

3- Piyasa oynaklığı (Volatilite): Finansal piyasalar değişkendir ve hızlı bir şekilde dalgalanabilir, bu da Carry Trade pozisyonunun karlılığını etkileyebilir. Sermayenizi korumak için piyasa oynaklık göstergelerini izlemek ve sağlam bir risk yönetimi stratejisine sahip olmak gerekir.

4- Para politikası: Merkez bankalarının para politikaları faiz oranlarını ve dolayısıyla para birimlerinin değerini doğrudan etkilemektedir. Merkez bankalarının kararlarından haberdar olmak ve bunların piyasadaki konumunuzu nasıl etkileyebileceğini düşünmek gerekir.

5- İşlem maliyetleri: Carry Trade yapılırken döviz alım satım maliyetlerinin ve kredi işlem maliyetlerinin dikkate alınması çok önemlidir. Bu maliyetler karı önemli ölçüde azaltabilir. Bu nedenle herhangi bir karlılık analizinde dikkate alınmalıdırlar.

Carry Trade’de Başka Hangi Tür Varlıklar Kullanılır?

Carry trade, farklı türdeki finansal varlıklara uygulanabilmekle birlikte, en yaygın şekliyle döviz piyasasında (Forex) uygulanmaktadır. Aslında uygulamanın en iyi çalıştığı yer bu piyasadır. Ancak diğer piyasalardan da kar elde edebilirsiniz:

 • Tahvil: Faiz oranı yüksek olan bir ülkenin tahvilleri alınır, faiz oranı düşük olan ülkenin tahvilleri aynı amaçla satılır.
 • Hisse Senetleri: Daha az yaygın olmasına rağmen, hisse senetlerinde de Carry Trade yapılabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi yatırımcılar, temettü ödeyen veya önemli değer kazanma potansiyeline sahip hisse senetlerine yatırım yapmak için düşük faizle kredi kullanabilir.

Carry Trade’de kullanılan varlığın türü ne olursa olsun, faiz oranlarındaki değişiklikler, piyasa hareketleri, politik veya ekonomik riskler gibi ilgili her çeşit dış değişken hesaba katılarak işlem yapılmalıdır. 

Forex’te Carry Trade Türleri Nelerdir?

Forex’te esas olarak iki tür Carry Trade vardır:

 • Faiz oranına dayalı Carry Trade: Bu en yaygın olanıdır ve iki para birimi arasındaki faiz oranları farkına dayanır. Temel olarak, içerik boyunca açıkladığımız şey budur.
 • Çapraz Döviz Kuru Carry Trade’i: Bu strateji, yüksek faiz oranına sahip bir para birimini satın almayı ve düşük faiz oranına sahip başka bir para birimini satmayı içerir. Örneğin yatırımcı, faiz oranı yüksek olan İngiliz Sterlini’ni alıp, faiz oranı düşük olan Japon Yeni’ni satabilir. Burada bir kredi veya borç alma söz konusu değildir. Mevcut bakiyeyle işlem yapılır

Carry Trade Nasıl Hesaplanır? Örnekler

Carry Trade’in nasıl hesaplanacağını öğrenmek için aşağıdaki örneği inceleyelim:

Faiz oranlarındaki farkı veya farklılığı anlamak için Kanada ve Meksika merkez bankalarının faiz oranlarını ele alalım. Böylece, Carry Trade şu şekilde gelişecektir:

 • Kanada’da yalnızca %1,75 faizle borç alın.
 • Bu parayı %7,25 faiz alacağınız Meksika’ya yatırın.
 • Net kar, faiz oranları arasındaki fark olacaktır: %7,25 – %1,75 = %5,5.

Ödenen veya alınan faizin, yatırımın büyüklüğüne, kullanılan banka veya aracı kurumun komisyon ve maliyetlerine bağlı olarak değişebileceğini söylemiştik. Bu, Carry Trade’in basitleştirilmiş bir örneğidir.

Para birimleri çiftler halinde alınıp satıldığından döviz piyasasının (Forex) Carry Trade işlemleri için ideal olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, EUR/USD döviz çiftini satın aldığınızda, aynı anda ABD Doları satarken Euro satın almış olursunuz.

Carry Trade’de Getiri Nasıl Hesaplanır?

Muhtemelen Carry Trade’de getirilerin nasıl hesaplandığını duymuş veya merak etmişsinizdir. Cevap basit. Yukarıda yatığımız hesaplamayla aynı prensip kullanılır. Faiz oranındaki farkın ne olduğunu görselleştirmek için, Amerika Birleşik Devletleri ve Şili merkez bankalarının faiz oranlarını referans alarak bunu başka bir örnekle açıklayacağız. 

Yani Carry Trade şöyle olacaktır:

 • Amerika Birleşik Devletleri’nden borç alın ve %4,50 faiz ödeyin.
 • Bu parayı %11,25 faiz veren Şili’ye yatırın.
 • Net kar, faiz oranlarındaki fark kadar olacaktır: %11,25 – %4,50 = %6,75

Carry Trade’de Kaldıraç: Örnekler

Kaldıraç, Carry Trade‘de kar potansiyelini (ve aynı zamanda zarar potansiyelini) artırmak için kullanılan bir araçtır. Kendi başına, bir işlemdeki pozisyon büyüklüğünü artırmak için ek sermaye borçlanma olanağı sağlar.

Ayrıca, kaldıraç kullanarak, yüksek faizli bir para birimine yatırım yapmak için daha fazla fona erişebilir ve potansiyel olarak kendi sermayenize göre kârınızı artırabilirsiniz. Ancak, daha yüksek kaldıraç kullandıkça kazanç ve kayıp durumunda karşılacağınız oranlar birlikte artar.

Kısacası kaldıraç, yatırımcıların Carry Trade’de daha az sermayeyle daha büyük pozisyonlar almasına olanak tanır. Örneğin, bir yatırımcının sermayesi 10.000$ ise ve 1:10 kaldıraç kullanıyorsa, bir işlemde 100.000$’a kadar yatırım yapabilir.

👉 Kaldıraç hakkında daha fazla bilgi için buradaki makalemizi inceyebilirsiniz: Kaldıraç Nedir? Finansal Güç ve Risk Dengesi

Belirli bir zamanda Carry Trade’in iyi bir yatırım seçeneği olup olmadığını nasıl değerlendirebilirsiniz?

1- Döviz kuru oynaklığı: Döviz kuru oynaklığı herhangi bir Carry Trade stratejisinde önemli bir risktir. Para birimlerinin değerindeki değişiklikler, faiz oranlarındaki farklılıktan elde edilen karı azaltabilir, hatta ortadan kaldırabilir. Carry Trade’in belirli bir zamanda uygun bir strateji olup olmadığını tespit etmek için döviz kurunun geçmişteki ve gelecekte beklenen oynaklığını değerlendirmek önemlidir.

2- Makroekonomik faktörler: Makroekonomik faktörler Carry Trade’in etkinliği üzerinde büyük etkiye sahip olabilir. Alım satıp yapacağınız ülke ekonomilerinin siyasi ve ekonomik istikrarının değerlendirilmesi önemlidir.

3- Likidite: Likidite bütün yatırım araçlarında önemlidir ve Carry Trade de bir istisna değildir. Alınıp satılan dövizlerin, stratejiye hızlı giriş ve çıkışa izin verecek yeterli likiditeye sahip olması gerekir.

Carry Trade’de Faiz Oranının Rolü Nedir?

Faiz oranları arasındaki fark Carry Trade’in temelini oluşturduğu için ilk bakılacak şey faizdir. Çünkü, söz konusu faiz oranları arasındaki eşitsizlikten kazanç sağlanır.

Döviz Kurunda Büyük Bir Dalgalanma Olursa Ne Olur?

Carry Trade’de, faiz oranlarında değişiklik, döviz kurlarında ve piyasa koşullarındaki dalgalanmalar gibi belirli riskler vardır. Yatırımcılar, Carry Trade’e başlamadan önce dikkatli bir analiz yapmalı ve varlıklarını korumak için her zaman sağlam bir risk yönetimi stratejisine sahip olduklarından emin olmalıdır. Faiz geliri elde ettiğiniz para birimi borçlandığınız para birimi karşısında değer kaybederse elde edeceğiniz karı kur farkı nedeniyle kaybedebilirsiniz. Bu nedenle Carry Trade’de yatırımcıların en az istediği şey faiz elde ettikleri para biriminin değer kaybetmesidir.

Carry Trade’in Avantajları ve Dezavantajları

Carry Trade’in avantajları arasında şunlar yer almaktadır :

 • ✅ Bir trader faiz oranları arasındaki farktan kar elde edebilir.
 • ✅ Forex yatırımcıları için en büyük avantaj, faiz farkından daha fazla yararlanmalarına imkan sağlayan kaldıraç kullanımıdır. 

Öte yandan Carry Trade’in dezavantajları şunlardır :

 • ❌ Kaldıraç bir avantaj teşkil etse de, büyük kayıplar anlamına da gelebileceğinden Forex yatırımcıları için aynı zamanda bir dezavantajdır.
 • ❌ Diğer bir dezavantaj ise döviz kurlarının ve faiz oranlarının zaman içindeki oynaklığıdır. Bu nedenle, Trader bu stratejiyi kullanmak istiyorsa her zaman merkez bankalarının eylemlerinin ve faiz oranlarındaki değişikliklerin bir adım önünde olmalıdır.

Carry Trade’in Riskleri nelerdir?

Carry Trade, yukarıda belirtilen döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve piyasa koşullarındaki oynaklık gibi doğal riskler barındırır. Bu göz önüne alındığında, işlem yapmadan önce sermayenizi korumak için sağlam bir risk yönetimi stratejisine sahip olmak çok önemlidir.

Dalgalanan faiz oranları, Carry Trade karlılığını doğrudan etkileyebilir. Merkez bankalarının para politikalarındaki değişiklikler ve piyasa beklentileri, ilgili para birimlerinin faiz oranlarında değişikliklere neden olabilir. 

Ek olarak, Carry Trade’de kullanılan para birimleri arasındaki hareketler önemli kazançlar veya kayıplar yaratabilir. Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik koşullar ve jeopolitik faktörler döviz kurlarını etkileyerek ek bir risk düzeyi oluşturabilir.

Genel piyasa oynaklığı da Carry Trade’i etkileyebilir. Beklenmeyen ekonomik olaylar veya finansal krizler gibi piyasa koşullarındaki ani değişiklikler, varlık fiyatlarında keskin hareketlere neden olarak belirsizliği artırabilir.

Carry Trade’de Risk Nasıl En Aza İndirebilir?

 • Kaldıraç Limiti: Kaldıraç, Carry Trade’de potansiyel karı önemli ölçüde artırabilir, ancak aynı zamanda riski de artırır. Stratejide kullanılan kaldıracın sınırlandırılması, piyasa dalgalanması durumunda riskin en aza indirilmesine ve büyük kayıpların önlenmesine yardımcı olacaktır.
 • Portföyün çeşitlendirilmesi: Riski en aza indirmenin bir diğer yolu, Carry Trade portföyünü çeşitlendirmektir. Tek bir para birimine yatırım yapmak yerine, birden fazla para birimine yatırım yapılması tavsiye edilir.

Aynı zamanda risklerin azaltılması için yatırımcıların ekonomik ve finansal koşulları detaylı bir şekilde analiz etmesini, para politikaları ve ilgili olayları yakından takip etmesini öneriyoruz.

Sonuç

Carry Trade, Forex piyasasında en başından beri kullanılan bir stratejidir ve temel olarak bir para birimini satıp diğerini satın alarak kar elde edilmesini sağlar. Ek bir bilgi olarak, bu yatırım stratejisini kullanmakla ilgileniyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu, para birimlerinin alım satımı için rekabetçi komisyonlar sunarak karlı bir piyasa bulma şansınızı artıran kaliteli bir aracı kurum bulmaktır.

İlgili Makaleler

Teknik Analiz Öğrenmek İçin En İyi 10 Kitap
Günümüzde piyasalarda yatırımcılara yol gösteren ve teknik analizi anlamayı kolaylaştıran birçok kitap bulunmaktadır. Yatırım dünyasına yeni adım atıyorsanız, yatırımlarınızı geliştirmek için eğitim şarttır. Bu makalede, teknik analiz, grafikler v...
Stokastik Gösterge
Teknik analizde kullanılan bir osilatör olan Stokastik gösterge, her kapanış fiyatının son dönemdeki en yüksek ve en düşük fiyatlarla ilişkisi...