Fibonacci (Teknik Göstergeler)

Fibonacci, 12. ve 13. yüzyıllar arasında yaşamış, döneminin parlayan bir İtalyan matematikçisiydi. Bu makalede ele alacağımız üzere, teknik göstergeler başta olmak üzere finans dünyasından matematiğe, birçok alanda büyük bir miras bırakmıştır.

Fibonacci Kimdir?

1170 ile 1250 yılları arasında Pisa’da yaşamış olan Leonardo Fibonacci, “Fibonacci” lakabıyla tanınır; bu ad, “Bonacci’nin oğlu” anlamına gelmektedir. Eğitimine, Cezayir’in Bugia limanında başlamış, burada Arap hocalardan matematik dersleri almıştır. Fibonacci, Hint-Arap sayı sisteminin Avrupa’da o zamanlar yaygın olan Roma rakamlarına kıyasla üstünlüğünü kısa sürede fark etmiş ve bu sistemini Avrupa’ya tanıtmak için kendini adamıştır. Aynı zamanda, ticarette kullanılan pratik matematiğin önemine dikkat çekmiştir.

fibonacci

Pisa’ya dönüşünde, o dönemde henüz basım teknolojisi olmadığı ve kitapların el yazısıyla hazırlandığı bir zamanda, birçok değerli matematik eseri kaleme almıştır. Bu eserler arasında “Liber Abaci” (1202) ve “Practica Geometriae” (1220) gibi günümüze ulaşan çalışmalar bulunmaktadır.

“Liber Abaci” eseri, özellikle Avrupa’ya tanıttığı konularla dikkat çekicidir:

 • Ondalık sistem,
 • Arap pozisyonel numaralandırma sistemi,
 • Temel hesaplamalar,
 • İleri düzey trigonometri,
 • Arap cebiri.

Fibonacci’nin yaşamı boyunca sahip olduğu etki, 1225 yılına gelindiğinde, onu dönemin en önemli matematikçilerinden biri yapacak kadar büyüktü. O, bilgisini paylaşmak için çeşitli mahkemelere ve tüccarlara danışmanlık yapmıştır.

Fibonacci Dizisi

Leonardo da Pisa’nın eseri olan Fibonacci dizisi, “Liber Abaci” adlı çalışmasında tavşan popülasyonunun büyümesini hesaplama problemi üzerine kuruludur. Problemin çözümü şu şekilde önerilir:

İlk olarak iki tavşanla (A çifti) başlanır ve ilk ayın sonunda bu çift çoğalır, bir erkek ve bir dişi tavşan (B çifti olarak adlandırılacak) doğar. Böylece, iki çift tavşanımız olur. İkinci ayda, orijinal çift tekrar çoğalır ve yeni bir yavru çift (C çifti) doğurur. Bu, üçüncü ayda gerçekleşir. Üçüncü ayda, B çifti de çoğalmaya başlar ve bir çift tavşan (D çifti) doğurur. Bu, dördüncü ayda meydana gelir. Aynı şekilde, A çifti üçüncü bir yavru (E çifti) doğurur. Çoğaldıklarında tavşanların her zaman bir çift doğurduğu ve ilk yaşam ayının sonunda üreyebilir oldukları varsayılır. Ayrıca, tavşanların ölmediği de kabul edilir.

Bu varsayımlar altında, problem 19. yüzyıl Fransız matematikçisi Edouard Lucas’ın onuruna “Fibonacci Dizisi” olarak adlandırılmıştır. Bu dizi, belirli koşullar altında tavşanların üreme oranını açıklayan bir matematik problemine çözüm olarak sunulmuştur.

Fibonacci dizisi veya serisi, mevcut sayıya önceki sayının eklenmesiyle hesaplanır. Yani dizi şu şekildedir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Fibonacci Spiralinin Özellikleri

 • Fibonacci dizisi, önceki iki sayının toplamıyla oluşan bir sayı dizisidir ve bu dizi 1’in tekrarıyla başlamaktadır. Matematiksel ifadeyle, tn = tn-1 + tn-2 formülüyle tanımlanır.
 • Herhangi bir sayının öncesinde gelen sayı ile oranı (tn/tn-1), altın oran olarak bilinen Phi değerine, yani (1 + √5) / 2 yaklaşık 1,618’e eğilim gösterir. Aynı şekilde, bir sayının kendisinden sonraki sayı ile oranı (tn-1/tn) ise 0,618’e, Phi’nin tersine, yaklaşır. Bu ilişkiler, serinin ilk üç sayısında dışında, büyüdükçe daha net bir şekilde ortaya çıkar.
 • Serideki alternatif sayılar arasındaki ilişki incelendiğinde, bir sayı ile bir sonraki veya önceki sayı arasındaki ilişki, bir pozisyon atlanarak incelendiğinde (tn/tn-2 veya tn-2/tn), 2,618’e veya onun tersi olan 0,382’ye yaklaşır.
 • Dizinin ilk on teriminin toplamı, yedinci teriminin on bir katına eşittir. Bu özelliği, Fibonacci prensiplerini takip eden herhangi bir dizide, başlangıçtaki iki sayının ne olduğundan bağımsız olarak, gözlemleyebiliriz.
 • Diziden herhangi bir sayı seçildiğinde ve bu sayı dört ile çarpılıp, üç terim öncesine denk gelen sayı eklenirse, üç terim sonrasındaki sayı elde edilir. Matematiksel olarak, tn4 + tn-3 = tn+3 şeklinde ifade edilir. Örnek olarak, 214 + 5 = 89 formülü verilebilir. Bu, dizinin 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 şeklinde devam ettiğini gösterir.

Teknik Gösterge Olarak Fibonacci

Fibonacci dizisi, teknik analizde sıklıkla kullanılır ve bu diziden türetilen çeşitli araçlar vardır.

Fibonacci Dizisi ve Altın Oranı

Bu araçlar, serinin farklı terimleri arasındaki oranları kullanır, özellikle bir sayının öncesindeki sayı ile olan oranı. Fibonacci dizisi ilerledikçe, sonuç o kadar çok altın orana, yani 1,618‘e yaklaşır. Altın oran, teknik analizde grafikleri değerlendirirken kullanılabilen ve 1,618 değeriyle doğrudan matematiksel ilişkisi olan bir dizi oranı beraberinde getirir. Altın oranın temel denklemi şudur:

altın oran
Ana oranlar
0,236
0,382
0,5
0,618
0,746
1
1,382
1,618
2,618
4,618

Fibonacci Dizisinin Sunduğu Teknik Analize Genel Bakış

Fibonacci dizisi, finans ve teknik analizde sıkça başvurulan değerli bir araçtır. Bu başlıkta, Fibonacci dizisinden türetilen bazı popüler araçların kullanımına ışık tutmayı amaçlamaktayız.

İşte en çok kullanılan dört Fibonacci göstergesi:

 1. Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri
 2. Fibonacci Genişleme Seviyeleri
 3. Fibonacci Zaman Aralıkları
 4. Fibonacci Fanları

Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri

Fibonacci geri çekilme seviyeleri, piyasada düzeltme hareketlerinin potansiyel olarak sona erebileceği noktaları belirlemek için kullanılır. Bu aracın etkili bir şekilde kullanılabilmesi için, incelenen varlığın önceden belirgin bir ivme hareketine sahip olması gerekir. Aksi takdirde, bu araçtan yararlanmak mümkün olmayabilir.

Fibonacci geri çekilme seviyeleri, bir yükselişin düzeltme sürecinin %50 seviyesinde tamamlandığını ve ardından ana düşüş trendinin devam ettiğini gösterir. Bu araç, özellikle düzeltme hareketlerinin sonlanabileceği bölgeleri tahmin etmek için değerlidir. Varsayılan olarak, belirtilen seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8’dir (sonuncu oran altın orandır). Teoriye göre, düzeltmenin sona ereceği en olası bölge %50 ile %61,8 arasındadır.

fibonacci geri çekilme seviyeleri

Yukarıdaki resimde, fiyatın düzeltici sürecini tamamladığını (bu durumda yükseliş, çünkü ana ivme düşüştü) %50 seviyesinde ve ana düşüş trendiyle devam ettiğini görebiliriz.

👉 Daha fazla bilgi için, Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri hakkındaki makalemize göz atabilirsiniz.

Fibonacci Genişleme Seviyeleri

Fibonacci genişleme seviyeleri, bir ivme hareketinin ardından bir düzeltme yaşandığında, bu düzeltmenin ardından fiyatın ulaşabileceği potansiyel seviyeleri tahmin etmek için kullanılır. Bu aracın çizilebilmesi için, ilk olarak bir ivme ve ardından bir düzeltme hareketinin oluşmuş olması gerekmektedir.

Düzeltme hareketi tamamlanmadan önce, genişleme seviyelerinin belirlenmesi için ivme hareketinin başlangıç ve bitiş noktaları kullanılır. Bu sayede, farklı Fibonacci oranlarına göre fiyatın ulaşabileceği potansiyel seviyeleri belirleyebiliriz.

Genişleme seviyeleri, yükseliş potansiyeli hakkında önemli ipuçları sunar ve ivmenin ne kadar süreceğini öngörmemize yardımcı olabilir. Bu aracın doğru şekilde uygulanabilmesi için, ivmenin başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi ve bu noktalar kullanılarak çizilmesi gerekmektedir.

Fibonacci genişleme seviyeleri

Fibonacci Zaman Bölgeleri

Fibonacci zaman bölgeleri, bir grafiğin belirli bir maksimum veya minimum noktasından itibaren sayılarak gelecekteki potansiyel dönüm noktalarını işaretlemek için kullanılır. Bu araç, önemli fiyat değişikliklerinin ne zaman meydana gelebileceğini tahmin etmeye çalışır.

Günlük grafiklerde analistler, Fibonacci işlem günlerini ileriye doğru sayar: 5, 8, 13, 21, 34 gibi. Kullanıcıların günleri tek tek saymasına gerek kalmadan, bu zaman çizgileri aracı grafikte uygulandığında otomatik olarak belirir. Ancak, bu tekniği daha kısa zamanlı grafiklerde kullanmayı önermiyoruz.

fibonacci zaman bölgeleri

Fibonacci Fanları

Fibonacci fanları, piyasadaki düzeltme hareketlerinin zamanını ve derinliğini tahmin eden bir başka araçtır. Bu aracı kullanırken, impulsun en düşük noktasından en yüksek noktasına bir çizgi çekeriz. Ardından, çeşitli eğim açılarına sahip çizgileri, impulsun minimum ve maksimum noktalarından çizeriz ve bu çizgiler Fibonacci’nin önemli açısal oranlarıyla ilişkili olur. Eğer piyasa yükseliş eğilimindeyse, çizgiler minimumdan maksimuma; eğer düşüş eğilimindeyse, maksimumdan minimuma çizilmelidir.

fibonacci fanları

👉 Ve daha fazla ticaret teorisi öğrenmek için: Teknik Analiz – İlkeler, teoriler, figürler ve göstergeler

Fibonacci Sayılarının Finansta Kullanımı

Bazı traderlar, Fibonacci sayı dizisinin finansal piyasalarda kritik bir rol oynadığını düşünürler. Bu sayı dizisinden türetilen oranlar veya yüzdelikler, çeşitli teknik analiz araçlarında kullanılır: %23,6, %38,2, %50, %61,8, %78,6, %100, %161,8, %261,8 ve %423,6. Bu oranlar, destek ve direnç seviyelerini belirlemek, fiyat dalgalarının potansiyel ulaşabileceği noktaları tahmin etmek ve piyasa hareketlerini analiz etmek için kullanılır.

Özet

 • Fibonacci Zaman Bölgeleri, gelecekteki dönüm noktalarını tahmin etmek için kullanılır.
 • Fibonacci Fanları, düzeltme hareketlerinin zamanını ve derinliğini analiz etmeye yarar.
 • Fibonacci Sayıları, çeşitli teknik analiz araçlarında kullanılan oranları ve yüzdelikleri sağlar.

Fibonacci yöntemleri, başlangıçta işlem yapmak amacıyla tasarlanmamış olmasına rağmen, traderlar ve analistler tarafından piyasalara uyarlanarak önemli bir analiz aracı haline gelmiştir. Bu araçlar, piyasa hareketlerini anlamak ve potansiyel işlem fırsatlarını belirlemek için kullanılır.

Fibonacci’nin Doğadaki Sihri

Fibonacci dizisi, sadece finans piyasalarında ya da matematik kitaplarında değil, aynı zamanda doğanın kendisinde de büyüleyici örneklerle karşımıza çıkar. Ananasın spirallerinden galaksilerin büyüleyici dönüşlerine kadar, Fibonacci spirali doğanın her yanında kendini gösterir, evrende bir düzenin var olduğunu bizlere hatırlatır. İşte bu mucizenin bazı etkileyici örnekleri:

Ananas ve Çam Ağaçları

Bir ananasın üst kısmına bakarsanız, saatin yönünde ve saatin yönünün tersine dönen spiralleri fark edersiniz. Bu spirallerin sayıları tesadüfi değildir; genellikle Fibonacci dizisine uyar: bir yönde 5, diğerinde 8 spiral; ya da 13 ve 21 gibi.

Kabuklar ve Deniz Kabukları

Örneğin, Nautilus salyangozunun kabuğu, Fibonacci dizisinden türetilmiş altın oranı takip eden mükemmel bir logaritmik spirale sahiptir.

Kasırgalar ve Galaksiler

Daha geniş bir ölçekte, kasırgaların ve bazı galaksilerin spiral şekilleri de altın oran ile orantılıdır.

Ve bu liste, meyveler, çiçek yaprakları, bitkiler, deniz dalgaları, nüfus artışları gibi daha pek çok örnekle devam edebilir.

Daha Fazla Teknik Analiz Teorisi

Fiyat hareketlerinin kalıplarını belirlemeye yönelik öğreniminize devam etmek istiyorsanız, işte teknik analizin farklı teorilerine göre ilginizi çekebilecek üç konu:

 1. Elliott Dalga Teorisi: Ralph Nelson Elliott tarafından 1930’larda önerilen bu teori, piyasa fiyatlarının yatırımcıların toplu psikolojisine dayalı olarak tahmin edilebilir kalıplar oluşturduğunu öne sürer. Bu teori, piyasadaki itici ve düzeltici dalga döngülerini tanımlayarak, teknik analistlerin gelecekteki piyasa hareketlerini öngörmelerine yardımcı olur. Elliott Dalgalarının Fibonacci dizisi ile birleştirilmesi, teknik analizde popüler bir stratejidir.
 2. VSA Trading (Spread ve Hacim Analizi): VSA, işlem hacmi ve fiyatın kapanışı arasındaki ilişkiye odaklanır. Traderlar, VSA’yı kullanarak piyasada birikim veya dağılım işaretleri arar ve bu bilgileri bilinçli işlem kararları almak için kullanır.
 3. Wolfe Dalgaları: Wolfe Dalgaları Teorisi, belirli grafik desenlerine odaklanır. “Wolfe dalgaları” olarak adlandırılan bu desenler, traderlara finansal piyasalarda giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olur. Wolfe Dalgaları, grafiklerin geometrisi ve fiyat dalgaları arasındaki ilişkiye dayanarak, gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmeye çalışır.

Sonuç olarak, Fibonacci dizisi ve spirali, sadece finans ve matematik alanında değil, aynı zamanda doğal dünyada da derin bir iz bırakmıştır ve hayatın çoğu alanında görülebilir. İşlem yaparken bu diziyi kullanmak, belki de evrenin temel bir prensibine dayandığımız için, gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmemize yardımcı olabilir.

İlgili Makaleler