Borsa Yatırım Stratejileri: Endeks Yatırımı, Değer Yatırımı, Temettü Yatırımı…

Orta ve uzun vadede yatırım yaparken çeşitli borsa yatırım stratejileri kullanılabilir: Büyüme, temettü, değer yatırımı, GARP, al ve tut, vb. Ancak, hisse senetlerinin izlediğimiz yatırım stratejisi için uygun olup olmadığını belirlemek için temel analiz yapmanız gerekecektir.

Bir şirket hissesi yalnızca tek bir borsa yatırım stratejisi türünde yer almak zorunda değildir. Örneğin, temettüye dayalı strateji için uygun bir şirket, Al ve Tut portföyünde de yer alabilir.

Endeks Yatırımı

Endeks yatırımı, borsa endekslerine yatırım yapmayı içeren bir yatırım stratejisi olup, referans endeksi otomatik olarak taklit eden ETF’ler veya endeks yatırım fonları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bu yatırım stratejisi, birçok yatırımcının ve yöneticinin piyasayı (borsa endeksi) sürekli olarak yenme imkansızlığından doğmuştur. Üstelik endeks yatırımı bir tür pasif yatırımdır. Tek bir varlığa yatırım yapılmasına rağmen çeşitlilik elde edilebilmesi en önemli avantajıdır. Ayrıca, endeks fonlarına yatırım yapmak da son derece basittir. Çünkü, endeksi oluşturan her şirketi tek tek analiz etmeniz gerekmez.

Değer Yatırımı

Borsa yatırım stratejileri arasında yer alan değer yatırımı, şirketlere yatırım yapmayı ve özellikle cazip fiyatlara işlem gören şirketleri bulmayı hedefleyen bir stratejidir. Değer yatırımında, bir şirketin piyasa değeri ile içsel değeri arasındaki farktan maksimum düzeyde faydalanmak hedeflenir. Bu tür yatırımın amacı, hisseleri içsel değerine göre önemli bir iskontoyla işlem gördüğünde satın almaktır. Daha sonra, hisseler içsel değere ulaştığında veya bunu belirli bir oranda aştığında satılacaktır. Özetle, değer yatırımı ucuz alıp pahalıya satmayı içerir.

Bir şirketin işlem görmesi gereken içsel değeri bulmak için, söz konusu şirketin finansal tablolarını inceleyip temel analiz yapmanız gerekir. Sadece bu şekilde iskontolu satın aldığınızdan emin olabilirsiniz.

Karşıt Yatırım

Karşıt yatırım; ekonomik koşullar, piyasa döngüsü veya başka bir nedenle hisse senedi fiyatları çok fazla düşmüş şirketlere yatırım yapmaktır. Karşıt yatırım ayrıca, “moda” olmayan ve yüksek değer kazanacağına dair yeterli nedenlerin olduğu şirketlere yatırım yapmayı da içerir. Özetle, son dönemlerde belki de hakettiğinden fazla düşmüş şirketlere yatırım yapmayı içerir.

Büyüme Yatırımı

Büyüme şirketlerine yatırım olarak bilinenen strateji, önümüzdeki yıllarda büyük bir büyüme beklenen şirketleri belirlemeye çalışır. Bu şirketler genellikle piyasada yeni işlem görmeye başlamış küçük şirketlerdir.

Bu şirketlerin gelecekteki büyüme beklentileri çok fazla olduğu için hisse senetleri yüksek fiyatlarda işlem görür. Ancak, bu büyüme beklentisi gerçekleşmek ve yatırım her zaman iyi sonuçlanmak zorunda değildir. Bu nedenlerden dolayı, büyüme şirketlerine yatırım stratejisi genellikle daha yüksek riske sahiptir, ancak doğru tahmin edildiğinde büyük getiriler elde edilir.

Büyüme şirketlerine yatırım yaparken, temel analizin yanı sıra, işin niteliksel analizini yapmamız ve ortada bu kadar büyüyebilecek bir yatırım olup olmadığını belirlemeniz gerekir.

GARP Stratejisi (Growth at a reasonable price): Büyüme – Değer Yatırımı

GARP stratejisi, büyüme yatırımı ve değer yatırımı arasında bir yerde bulunur. GARP stratejisi, ılımlı büyüme beklentileri olan şirketleri seçer. Aşırı yüksek fiyatlı hisselere (büyüme şirketlerinde olduğu gibi) ve aşırı iskontolu hisse senetlerine işlem yapmaz. Böylece düşük büyüme kapasitesine sahip şirketler elenmektedir.

Al ve Tut – Buy & Hold

Al ve tut stratejisinde, hisseler satın alınır ve çok uzun vadede elde tutulur. Rekabet avantajına sahip ve bu avantajı uzun vadede koruyacağı düşünülen şirketlere yatırım yapılır.

Bu tür bir yatırımda alım fiyatının önemi daha azdır. Çünkü, uzun vadede yüksek değer artışı hedeflenmektedir. Bu stratejide sadece rekabet avantajının kaybı ve şirketin uzun vadede büyümesinin azalması gibi sebeplerle şirket temellerinde bozulma olduğunda satış yapılır.

Sonuç olarak, al ve tut stratejisinde, olağanüstü şirketlere yatırım yapılır. Yüksek fiyatlara işlem görseler bile şirket temelleri bozulmadıkça asla satış yapılmaz. Warren Buffet’a göre, normal şirketleri ucuz fiyatlara satın almaktansa olağanüstü şirketleri makul fiyatlara satın almak daha iyidir.

Temettü Yatırımı

Temettü yatırımı, yıl boyunca düzenli ve artan bir şekilde yüksek temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmayı hedefler. Genellikle, bu tür şirketler büyük ve istikrarlı şirketlerdir. Çünkü yatırım için çok fazla alanları yoktur ve karlarının büyük bir kısmını temettü olarak hissedarlara dağıtırlar.

Bu tür şirketlere yapılan yatırımın amacı, temettü olarak alınan parayı temettü ödeyen daha fazla şirket hissesine yatırmaktır. Böylece her yıl elde tutulan hisse sayısı ve temettü olarak alınan gelir artar. Bu strateji, düşük getiri sağlayan mevduat ve düşük riskli varlıklara yapılan yatırımlara bir alternatif olarak kullanılır. Bu açıdan uzun vadeye yöneliktir.

Bu stratejiyi uygulamak için en iyi şirketler, istikrarlı kar büyümesi olan şirketlerdir. Bu stratejiyle yatırım yapmanın mantığı temettü verimliliğinde ve bunun sürdürülebilirliğinde yatar.

👉 Temettüler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz: Temettü nedir? Temettü türleri ve yatırıcılar için Önemi.

  • Dow’un Köpekleri: Bu yatırım stratejisi, her yılın başında portföyünüzün %10’unu önceki yıl Dow Jones’un en yüksek temettü verimine sahip 10 şirketinde bulundurmayı içerir. Bu strateji başka bir piyasada da uygulanabilir.

Döngüsel Şirketlere Yatırım

Döngüsel şirketlere yatırım stratejisi, içinde bulunduğu döngünün dip noktasındaki şirketleri satın alıp, hisse senedi fiyatı çok yüksek olduğunda ve birçok yatırımcının uzun süreli yüksek karlar beklediği zirve noktasında satmaktır. Ancak, döngüsel şirketler doğası gereği genellikle bir hammadde fiyatına bağlı olarak, yıldan yıla düzensiz karlar elde ederler.

Döngüsel şirketlere genellikle orta vadeli yatırım yapılır. Döngünün düşük ve yüksek noktalarını belirlemeye çalışarak alım ve satım için uygun zaman aranır.

Momentum Yatırımı

Momentum stratejisi, son 3-12 ayda en çok değer kazanan hisseleri almayı ve bunları önümüzdeki 3-12 ay boyunca tutmayı içerir. Karlı olduğunu kanıtlayan bu strateji, Narasimhan Jegadeesh ve Sheridan Titman tarafından geniş çapta incelenmiştir.

Bu durumda, şirket türleri ve temelleri önemsizdir, sadece son aylarda değer kazanıp kazanmadığına bakılır. Beklenenden daha yüksek karlar elde eden, popüler olan, vb. şirketler momentum yatırımının tipik şirketleridir

Endeks YatırımıEndekseleri taklit eden ETF’ler veya yatırım fonları aracılığıyla borsa endekslerine yatırım.
Değer YatırımıFiyatı cazip olan şirketlere yatırım yapma, fiyat ve içsel değer arasındaki farkı kullanma.
Karşıt YatırımPiyasa tarafından cezalandırılan şirketlere yatırım yaparak değerlenmelerini beklemek.
Büyüme YatırımıÖnümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyümesi beklenen şirketlere yatırım.
GARP Stratejisi
Büyüme – Değer Yatırımı
Büyüme ve değer yatırımı arasında bir yatırım stratejisi.
Temettü YatırımıYalnızca düzenli olarak temettü dağıtan şirketlere yatırım yapmak.
Döngüsel Şirketlere YatırımŞirket döngülerinin dip aşamasında hisse alıp zirve noktaya ulaştıklarında satma stratejisi.
Al ve Tut – Buy & HoldBir hisseyi çok uzun vadede satın alıp tutma.
Momentum YatırımıSon aylarda önemli bir değer artışı yaşayan şirketleri seçip pozisyonu en fazla bir yıl boyunca sürdürmek.

Borsa yatırım stratejileri arasından peki sizin en sevdiğiniz hangisi?

İlgili Makaleler

Hisse Geri Alımı (Buyback) Nedir?
Nakit fazlasıyla ne yapılacağını düşünürken, şirketlerin pek çok alternatifi vardır. Bunlardan biri, hisse geri alımı programıdır. Bu program kapsamında şirketler, kendi hisse senetlerinin bir kısmını piyasadan geri çekme ...
Bilanço
Bilanço, bir şirketin temel mali tablolarından biridir. En tipik özelliği bir şirketin belirli bir tarihteki ekonomik durumunu yansıtmasıdır. Kı...