Hisse Geri Alımı (Buyback) Nedir?

Nakit fazlasıyla ne yapılacağını düşünürken, şirketlerin pek çok alternatifi vardır. Bunlardan biri, hisse geri alımı programıdır. Bu program kapsamında şirketler, kendi hisse senetlerinin bir kısmını piyasadan geri çekme kararı alır. Bu işlem piyasa aracılığıyla veya bir teklifle gerçekleştirilebilir.

Hisse Geri Alımı veya Yeniden Satın Alma Nedir?

Bir şirketin kendi hisse senetlerini satın almasına hisse senedi geri alımı denir. Hisse senetleri ihraç edene geri döndüğünde, iptal edilmiş (yok edilmiş) sayılırlar. Bu yöntem, hisse senetlerinin menkul kıymetler piyasasından çıkmasını ve işlem görmemesini sağlar. Diğerlerinin kararlar almasını engelleyerek, şirketi finansal zararlardan koruyabilir.

Sermaye piyasasına göre, hisse senedi geri alımı genellikle olumlu bir gelişme olarak değerlendirilir, çünkü hisse senedi fiyatları bu sayede yükselebilir. Bu durum, özellikle hisse sahipleri için caziptir çünkü onlara ekonomik fayda sağlar.

Şirket, hisse senetlerini herhangi bir yatırımcı gibi menkul kıymetler borsasından geri alabilir veya hisse senetlerini satın almak için bir halka açık teklif (OPA) yapabilir. Hisse senetlerini şirkete geri satma seçeneği genellikle hisse senetlerinin değerinde ek bir getiri sağlar.

Hisse Geri Alımı’nın Hissedara Etkisi Nedir?

Hisse senedi geri alımı, dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak kalan hisselerin değerini artırır ve şirketin kendi geleceğine duyduğu güveni gösterir. Bu durum, piyasanın güvenini ve potansiyel olarak hisse fiyatını yükseltebilir. Ayrıca, mevcut hissedarların şirketteki payını artırarak onları daha fazla sahiplenmeye teşvik eder.

Bu etkiyi daha iyi anlamak için bir örnek verelim: Bir yatırımcının, 10.000 adet hissesi olan bir şirkette 100 hissesi olduğunu varsayalım. Şirket 20.000 TL kar elde eder ve 10.000 TL’sini temettü olarak dağıtmaya karar verir.

 • Geri alım olmadan: 10.000 hisse senedi dolaşımda olduğundan, hisse başına kar (HBK) 2 TL (20.000 TL / 10.000 hisse) ve hisse başına temettü (HBT) 1 TL (10.000 TL / 10.000 hisse) olur. Yatırımcı, 100 hissesi için 100 TL temettü alır.
 • 3.000 hisse geri alımı ile: Dolaşımda 7.000 hisse kaldığından, HBK 2,86 TL (20.000 TL / 7.000 hisse) ve HBT 1,43 TL (10.000 TL / 7.000 hisse) olur. Yatırımcı, 100 hissesi için 143 TL temettü alır.

Görüldüğü gibi, hisse geri alımı sayesinde yatırımcının temettüsü %43 artmış ve şirketteki payı %1’den %1,43’e yükselmiştir. Ayrıca, şirketin HBK’sı %43 artmıştır.

Ancak, her şey göründüğü kadar olumlu değildir. Hisse geri alımları, hisselerin likiditesini azaltabilir ve şirketin nakit kaynaklarını daha iyi yatırım fırsatlarına yönlendirmediği endişelerini doğurabilir. Hissedarlara sermaye iadesi için etkili bir yöntem olsa da, şirketin nakit parası için daha iyi kullanım alanları olmadığı algısı yaratırsa olumsuz bir sinyal olarak da görülebilir.

Bir Şirket Neden Hisse Geri Alımı Yapar?

Bir şirketin kendi hisse senetlerini geri almasını sağlayabilecek temel nedenler şunlardır:

 • Şirket içinde daha iyi yatırım fırsatları olmaması: Yeni projeler zaten karşılanmış ve yeni nakit ihtiyaçları öngörülmemiştir.
 • Şirketin gelişimine ve büyümesine duyulan güven: Şirket yöneticileri, şirketin geleceğine dair olumlu beklentilere sahiptir ve büyüme potansiyelini değerlendirmek isterler.
 • En iyi yatırım alternatifi olarak görülmesi: Mevduat, fonlar, tahviller veya diğer şirketlerin hisse senetleri yerine kendi hisse senetlerini almak daha avantajlı olabilir.
 • Şirketin ucuz olduğunun düşünülmesi: Elde edilen karlara ve hisse senedi fiyatına göre şirketin değerinin düşük olduğu düşünülmektedir.
 • Hisse sahibi için daha fazla değer yaratma isteği: Daha az sayıda hisse için aynı karı elde ederek, daha yüksek bir hisse başı kazanç (H BK) elde edilir ve aynı temettü ile daha fazla getiri sağlanır.

Hisseleri Nasıl Geri Alabilirler?

Şirketlerin hisseleri geri almak için farklı seçenekleri vardır:

 • Borsada doğrudan satın alabilirler.
 • Bir halka açık teklif (OPA) başlatabilirler.
 • Almak istedikleri hisse sayısını ve fiyat aralığını bildirebilirler. Hissedarlar satış teklifleri gönderir ve şirket belirlenen aralıkta en düşük fiyatlı teklifleri kabul eder.

Hisse Geri Alımı’nın Hisse Değeri Üzerinde Ne Gibi Sonuçları Olur?

Genellikle hisse geri alımı, hisse değerinin artmasına neden olur. Piyasada daha fazla talep olduğunda, hisse fiyatları yükselme eğiliminde olacaktır. Ayrıca yöneticiler tarafından şirkete olan güven genellikle olumlu bir işaret olarak kabul edilir. Ancak bu durum, faaliyet gösterilen sektöre bağlı olacaktır. Eğer büyüyen bir sektörde faaliyet gösteren şirketin yatırım fırsatları yoksa, hissedarlar bunu uzun vadede olumsuz bir şekilde değerlendirebilirler, çünkü şirketin değerini artırması beklenir.

Pratik bir örnek olarak Apple’ın durumunu ele alabiliriz

Apple hisse senetlerini geri alıyor

Apple, 23 Nisan 2014’te 130 milyar dolarlık bir hisse senedi geri alım programı duyurdu. Bu karar, hissedarlar için hisse başına kârda (H BK) önemli bir artış anlamına geliyordu ve piyasa tarafından da böyle algılandı. Aynı gün Apple hisseleri 6,15 dolara yükselerek %8,20 değer kazandı. Sonraki 11 ay içinde ise hisseler %66’lık bir getiri sağladı. Bu örnek, hisse senedi geri alımının, bir yatırımcının belirli bir şirkete yatırım yaparken dikkate alması gereken önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.

apple hisse senedi geri alımı

Hisse Senedi Geri Alımı’nın Avantajları ve Temettü ile Karşılaştırılması

Hisse senedi geri alımı ve temettü ödemesi, şirketlerin hissedarlarına getiri sağlamasının iki temel yoludur. Peki, her bir yöntemin yatırımcıya sağladığı avantajlar nelerdir ve bu iki yöntem arasında nasıl bir karşılaştırma yapılabilir?

Temettü Yatırımcısı İçin Hisse Senedi Geri Alımının Faydaları

Temettü yatırımcıları doğrudan temettü ödemesi almasalar da, hisse senedi geri alım programlarından çeşitli şekillerde faydalanabilirler:

 • Temettü Getirisinde Artış: Şirket aynı miktarda temettüyü daha az sayıda hisseye dağıttığı için, hissedar başına düşen temettü miktarı artar.
 • Hisse Başına Fiyat Artışı: Dolaşımdaki hisse sayısının azalması, hisse senedine olan talebi artırabilir ve bu da şirketin hisse fiyatını yükseltir.
 • Şirkette Daha Büyük Pay: Yatırımcılar, ek bir yatırım yapmadan şirkette daha büyük bir paya sahip olurlar.
 • Vergi Avantajları: Temettü gelirleri vergiye tabi olabilirken, hisse geri alımlarının vergi etkisi sadece hisseler karla satıldığında ortaya çıkar.
Hisse Geri Alımı ve Temettü
Kaynak: S&P Global

Temettü Yatırımcısı İçin Temettü Ödemesinin Faydaları

Temettü yatırımı stratejisinin temel amacı, hisse senetlerini satmadan düzenli gelir elde etmektir, ancak başka avantajlar da vardır:

 • İstikrar ve Öngörülebilirlik: Düzenli temettü ödeyen şirketler genellikle sağlam ve istikrarlı şirketlerdir.
 • Enflasyona Karşı Koruma: Temettüler genellikle zamanla arttığından, yatırımcının satın alma gücünü enflasyona karşı koruyabilir.
 • Piyasada Daha Düşük Volatilite: Temettü ödeyen hisse senetleri, ödeme yapmayan veya hisse geri alımı yapan şirketlerin hisselerine göre genellikle daha düşük volatiliteye sahiptir.
 • Temettü Kullanımında Tam Kontrol: Yatırımcı, temettüyü aynı şirkete yeniden yatırmak, başka bir şirkete yatırmak veya kişisel harcamalar için kullanmak gibi farklı şekillerde değerlendirebilir.

👉 Daha fazla bilgi için: Temettü Nedir? Temettü Türleri ve Yatırımcılar İçin Önemi

Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler Hakkında Bilgi: S&P 500 Geri Alım Endeksi

Çok sayıda finansal endeks arasında hisse geri alımlarını önemli bir faktör olarak değerlendiren bir endeks vardır: S&P 500 Geri Alım Endeksi. Bu endeks, S&P 500’ün en yüksek geri alım oranına sahip ilk 100 hisse senedinin performansını ölçmeyi amaçlar.

Web sitesinde bu endeksi diğer S&P endeksleriyle karşılaştırabilirsiniz. S&P 500 ile karşılaştırıldığında, web sitesinin izin verdiği tüm zaman dilimlerinde (bir yıldan on yıla kadar) daha düşük karlılığa sahiptir.

Şu 5 yıllık zaman dilimine bakalım.

Endeksi oluşturan ilk 10 şirket şu şekildedir :

ŞirketlerTickerSektör
Deckers OutdoorDECKKeyfi tüketim
NetApp IncNTAPTeknoloji
Apple Inc.AAPLTeknolojik
Goldman Sachs
Group Inc
GSFinansal
Ralph Lauren Corp ARLKeyfi tüketim
Verisk Analytics IncVRSKEndüstriyel
Fox Corp AFOXAİletişim
Universal Health Services BUHSSağlık
DaVita IncDVASağlık
NRG EnergyNRGKamu hizmetleri

Ayrıca en fazla geri alımın gerçekleştiği sektörlerin sektörlere göre dağılımını da sizlerle paylaşıyorum.

Gördüğünüz gibi, iki sektör açıkça öne çıkıyor, finansal ve Keyfi tüketim. Bunun nedeni büyük ölçüde yeniden yatırım yapacak çok fazla projelerinin olmaması ve geri satın alma yoluyla hissedarları ellerinde tutmayı tercih etmeleridir.

Hisse Geri Alımına (Buyback) ETF’ler Aracılığıyla Yatırım Yapmak

Hisse senedi geri alımlarına yatırım yapmanın bir diğer etkili yolu, hisselerini geri satın alarak hissedarlarına değer yaratan şirketlere odaklanan ETF’lerdir. İşte bu ETF’lerden bazıları:

 • Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF EUR (C)
  • Ticker: B500
  • ISIN: LU1681048127
  • TER: %0,15
  • Birikimli
 • Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF
  • Ticker: BBCK
  • ISIN: IE00BLSNMW37
  • TER: %0,39
  • Üç Aylık Dağıtım
 • Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF USD
  • Ticker: AFIA
  • ISIN: LU1681048556
  • TER: %0,15
  • Birikimli

Hisse Geri Alımının Avantajları ve Dezavantajları

Şirketlerin hisse senetlerini geri alması, hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Hisse geri alımının avantajları:Hisse geri alımının dezavantajları:
Şirket için daha fazla karar verme gücü: Şirket, kendi hisselerini kontrol ederek daha bağımsız kararlar alabilir.Aşırı fiyat ödemek ve işlemde çok para kaybetmek: Şirket, hisse senetlerini geri alırken aşırı fiyat ödeyebilir ve bu da zarara yol açabilir.
Şirketin hisse senetlerinin değer kazanması: Hisse sayısının azalması, mevcut hisselerin değerini artırabilir.Dünya çapında olası bir krizin etkileme riski: Ekonomik krizler, hisse senedi geri alımının değerini düşürebilir.
Temettülere etkisi olmaması: Hisse geri alımı, temettü ödemelerini doğrudan etkilemez.

Sonuç

Hisse senedi geri alımı, şirketlerin nakit fazlalarını değerlendirmek ve hissedarlarına değer sağlamak için kullandığı önemli bir stratejidir. Ancak yatırımcılar, bu işlemin potansiyel risklerini ve getirilerini dikkatlice değerlendirmelidir. Hisse geri alımının şirketin gelecekteki performansı ve genel piyasa koşulları üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

İlgili Makaleler