Yatırım Fonları Nedir ve Nasıl Çalışırlar?

Yatırım fonu nedir ve nasıl işler? Bu sorulara cevap vermek için, net varlık değeri, hisseler, yönetim şirketi ve saklama gibi terimleri anlamak önemlidir. Bu terimler, esnekliği ve vergi avantajları ile bilinen bu yatırım aracını daha iyi tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Bu makalede, yatırım fonları hakkında bilmeniz gereken temel bilgileri sunacağız ve bu varlıkların ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığı konusunda bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacağız.

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonları, profesyonel bir yönetici tarafından idare edilen kolektif yatırım araçlarıdır. Basitçe ifade etmek gerekirse, yatırımcılar paralarını bu yöneticilere, belirlenen bir plan ve net hedefler doğrultusunda (örneğin, belirli bir referansı takip etmek ya da aşmak) yatırma yetkisi verir.

Yatırımcılar, fonun potansiyel getirisine ortak olmak için paralarını bir araya getirirler; bu getiri fonun yatırım yaptığı varlıklara bağlı olarak faiz, temettü ödemeleri ve sermaye değer artışı şeklinde olabilir.

Yatırım Fonları Ne Tür Varlıklara Yatırım Yapar?

Yatırım fonları hisse senetleri, tahviller, para birimleri ve hatta gayrimenkul veya emtialar gibi fiziksel varlıklara kadar geniş bir yelpazede yatırım yapabilir. Bu çeşitlilik, yatırımlarınızı çeşitlendirmek için iyi bir seçenek sunar.

Her fonun, neye yatırım yapabileceğini belirleyen kendi yatırım felsefesi bulunur. Bu felsefe, fonun yatırım yapabileceği varlık türlerini, coğrafi odaklanmayı ve risk seviyesini belirler.

Fon hakkında daha fazla bilgi edinmek için, fonun prospektüsünü incelemelisiniz. Prospektüste yer alan önemli bilgiler şunları içerebilir:

 • Fonun varlıkları
 • Yatırım bölgeleri
 • Yatırım stratejisi ve risk seviyesi
 • Geçmiş performans
 • Maliyetler

Yatırımcılar için Morningstar gibi birçok başka bilgi kaynağı da mevcuttur.

Geniş bir seçenek yelpazesi nedeniyle doğru fonu seçmek oldukça karışık olabilir. Yardıma ihtiyacınız varsa, finansal bir danışman size ihtiyaçlarınıza en uygun stratejiyi geliştirmede rehberlik edebilir.

Bir Yatırım Fonunu Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Bir yatırım fonunu anlamak için, ana bileşenlerini ve bu süreçte yer alanların rollerini bilmek önemlidir.

Fon Hisseleri

Fon hisseleri, bir yatırım fonunu oluşturan parçalardır. Şirket hisselerinin aksine, fon hisselerinin oy hakkı bulunmaz. Fonun türüne bağlı olarak, bu hisseler borsada alınıp satılabilir. Borsada işlem gören fonlar, hisse senetleri gibi işlem görürken, karşılıklı fonlar borsada işlem görmez; bunlar için fonun değeri (net varlık değeri veya NAV) hesaplandıktan sonra, işlem gününün sonunda hisse alımı veya satımı yapılabilir.

Fon Yatırımcıları

Yatırımcılar, bir fonda yatırım yapmayı seçebilirler. Yaptıkları yatırımın oranına göre, fonun getirisine katkıda bulunurlar.

Net Varlık Değeri Açıklaması

Net varlık değeri (NAV), işlem gününün sonunda, fonun altında yatan varlıkların her bir hisse için değeridir. Bu değer, fon hisselerinin piyasa fiyatından farklı olabilir; örneğin, bir ETF, NAV’ının altında veya üstünde işlem görebilir.

Karşılıklı fonlar için hisse başına NAV, günlük olarak hesaplanır ve bu değer, hisseleri satın alırken ödeyeceğiniz veya sattığınızda alacağınız fiyattır. ETF’ler de günlük olarak kendi NAV’larını hesaplarlar, ancak hisseler gibi borsada işlem gördükleri için, işlem günü boyunca NAV tahminleri yapılır. Çoğu ETF, NAV’larına göre bir prim veya indirimle işlem görür; bu durum, yatırımcıların ve traderların alım-satım stratejilerini belirlemelerine olanak tanır.

👉 Daha iyi ETF seçimleri yapmak istiyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz: “ETF nasıl seçilir?

Yatırım Fonlarının Türleri

Fonlar genellikle iki ana kategoriye ayrılır: Karşılıklı fonlar ve borsada işlem gören fonlar (ETF’ler). Karşılıklı fonlar sadece günde bir kez işlem gününün sonunda NAV hesaplandıktan sonra işlem görürken, ETF’ler işlem saatleri boyunca hisseler gibi istediğiniz zaman işlem görebilir.

Fonlar varlıklarına veya stratejilerine göre çeşitlendirilebilir:

 • Para fonları
 • Sabit gelirli fonlar
 • Karma fonlar
 • Öz sermaye fonları
 • Garantili fonlar
 • Endeksli veya pasif yönetimli fonlar
 • Fonlar fonu
 • Emeklilik fonları
 • Hedge fonları

Yatırım fonları aktif veya pasif olarak yönetilebilir. Aktif fonlar, piyasayı veya belirli bir referansı (örneğin bir endeksi) aşmayı hedeflerken, pasif yönetilen fonlar genellikle belirli bir piyasayı veya endeksi takip eder ve onun performansını taklit etmeyi amaçlar.

Bazı fonlar birikimli fonlar (örneğin, gelirlerin yeniden yatırıldığı) veya dağıtım fonları (gelirler yatırımcılara dağıtılır) olarak işletilir.

Fonlar, belirli sektörlere, örneğin teknoloji veya sağlık hizmetlerine yatırım yapabilir veya FTSE 100 gibi geniş bir endeksi takip edebilir. Ayrıca küresel fonlar ve gelişmekte olan piyasa fonları gibi çeşitli diğer fon türleri de mevcuttur.

👉 Financial Times Stock Exchange Endeksi (FTSE 100) ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz: “FTSE 100 Endeksi: Nedir ve Nasıl Yatırım Yapılır?

Yönetim Yatırım Şirketi

Yönetim şirketi, yatırım fonunu yönetmekle sorumludur. Bu şirketin fonun sahibi olduğunu belirtmek önemlidir; sahipler her zaman yatırımcılardır. Yönetim şirketi fonun varlıklarını nerede yatıracağına karar verir, yani fonun yatırım stratejisini ve hedeflerini belirler ve işlemleri yürütür.

Her yatırım fonu, genellikle tek bir yönetim şirketi tarafından yönetilir, ancak bu şirket içinde fonun yönetiminde rol alan bir ekip bulunabilir. Bir yönetim şirketi aynı zamanda birden çok fonu denetleyebilir.

Yönetim şirketi, hizmetleri için bir yönetim ücreti alır. Bu ücret, yatırım fonunun varlıklarından doğrudan kesilir ve yatırımcıların genel getirisini azaltır. Ücret, fonun yönetim ve idare etme maliyetlerini karşılamak için kullanılır.

Fonun Depozitosu

Depozitonun görevi, fonu oluşturan varlıkları korumaktır. Türkiye’de yatırım fonlarının depozitosu, yani fonların sahip olduğu varlıkların saklanma işlemi, fonların güvenliği açısından önemli bir rol oynar. Türkiye’de, yatırım fonlarının varlıkları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yönetilen bağımsız bir platformda tutulur. Bu, fon yöneticisinin iflas etmesi gibi durumlarda bile yatırımcıların varlıklarının güvende kalmasını sağlar.

Yatırım Fonlarının Ana Özellikleri

Yatırım fonu kavramını açıkladıktan sonra, bu fonların genel özelliklerini daha iyi anlamak önemlidir. İşte yatırım fonlarının temel özellikleri:

 • Birçok yatırımcının parasını bir araya getirerek, çeşitli varlıklara yatırım yapma imkanı sunar.
 • Profesyonel bir yönetici tarafından idare edilir.
 • Fonlar, çeşitli sektörlerde veya piyasalarda yatırım yapabilir, bu da onları çeşitlendirilmiş yatırım araçları yapar.
 • Yatırım fonları düzenlenmiş varlıklardır ve FSCS tarafından koruma altına alınabilirler, bu da şirketin FSCS ile kayıtlı olması koşuluyla gerçekleşir.

Bir Fona Yatırım Yapmak Ne Anlama Gelir?

Bir yatırım fonuna yatırım yapmak oldukça basittir. Yatırımcılar, bir aracı kurum hizmeti kullanarak fonun hisselerini satın alırlar. Yönetim şirketi, toplanan bu parayı, fonun yatırım stratejisine uygun olarak çeşitli varlıklara yatırır ve bir portföy oluşturur. Bir yatırımcı hisse satın aldığında, aslında bu portföyün bir parçasına sahip olmuş olur.

Eğer fonun yatırımları iyi sonuçlar verirse, hisselerin değeri artar; aksi takdirde, yatırımlar kötü performans gösterirse hisse değeri düşer. Alıcı veya satıcıların sayısı da fonun performansını etkileyebilir.

Bir Yatırım Fonunun İşleyişi

Diyelim ki bir fonun aşağıdaki özellikleri var:

 • Bir hissenin değeri: 100 TL
 • Katılımcı sayısı: 100
 • Her bir katılımcının sahip olduğu hisse sayısı: 50

Fonun toplam varlığını hesaplayalım:

Fonun varlıkları = 100 TL/hisse x 100 hissedar x 50 hisse/hissedar = 500.000 TL

Dolaşımdaki toplam hisse sayısı = 100 hissedar x 50 hisse/hissedar = 5.000 hisse.

Bu hesaplamaya göre, fonun farklı varlıklara yatırım yapmak için 500.000 TL’si vardır. Yatırım yapıldıktan sonra, varlıkların değeri piyasa dinamikleri ve diğer faktörlere göre değişir. Bu nedenle, fonun varlıklarının gerçek değerini belirlemek için Net Varlık Değeri (NAV) hesaplanır.

Alıcılar ve Satıcılar Bir Fonu Nasıl Etkiler?

Yeni yatırımcılar hisse satın aldıkça, fon daha fazla para toplar. Bu ek sermaye, fonun daha fazla varlığa yatırım yapabilmesini sağlar. Fon içinde daha fazla para olması, genel maliyetleri düşürme avantajı gibi çeşitli faydalar sağlayabilir. Ancak, alım aktivitesi mevcut hisselerin değerini doğrudan etkilemez.

Yatırımcılar hisselerini sattıklarında ise, fonun bu yatırımcılara paralarını iade etmesi gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmek için fon bazı varlıklarını satmak zorunda kalabilir. Özellikle fonun varlıklarını ideal olmayan bir zamanda satması gerektiğinde, bu durum fonun performansını olumsuz etkileyebilir. Ancak, hisse satışı kalan hisselerin değerini doğrudan etkilemez; yalnızca geri ödemeleri sağlamak amacıyla yapılan varlık satışları fonun genel değerini etkileyebilir.

Sonuç olarak, hisse alım satımının dolaşımdaki hisse sayısını değiştirebileceğini, ancak fonun yatırımlarının performansını doğrudan etkilemediğini belirtmek önemlidir. Yatırımcılar için asıl önemli olan, fonun sahip olduğu varlıkların değerindeki değişikliklerdir.

👉 Endeks fonlarının ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak için yazımızı okuyabilirsiniz: “Endeks Fonları Nedir ve Nasıl Çalışır?

Yatırım Fonlarının Ücret Yapısı

Yatırım fonları, yönetim ve işletme maliyetlerini karşılamak amacıyla çeşitli ücretler talep eder. İşte en yaygın yatırım fonu ücretleri:

 • Yönetim Ücreti: Bu, fonun günlük yönetimi için alınan bir ücrettir ve yatırım kararlarını içerir. Genellikle, fonun toplam varlıklarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır ve bu ücret yönetim şirketine ödenir.
 • İdari Ücret: Kayıt tutma, müşteri hizmetleri ve diğer idari işlemler gibi maliyetleri karşılamak için alınır. Bu da genellikle fonun toplam varlıklarının bir yüzdesi olarak belirlenir.
 • Satış Ücreti veya Yük: Fonun hisseleri alınırken (“ön yük”) veya satılırken (“arka yük”) alınan bir ücrettir. Bu ücretler, yatırılan veya çekilen miktarın bir yüzdesi şeklinde olabilir.
 • Geri Ödeme Ücreti: Kısa vadeli işlemleri caydırmak amacıyla, hisseler belirli bir süre içinde satıldığında alınan bir ücrettir. Bu ücret genellikle fon içine geri döner.
 • Gider Oranı: Fonun yıllık toplam maliyetini, yılın ortalama varlıklarının bir yüzdesi olarak ifade eder. Yönetim ve idari ücretler ile diğer varlık bazlı maliyetleri içerir ancak satış ücretlerini içermez.
 • Performans Ücreti: Fonun, belirlenen bir referansa göre performansının iyi olması durumunda yönetim şirketinin alabileceği ek ücrettir.
 • İşlem Ücretleri: Fon içinde gerçekleştirilen alım-satım işlemleri için olan maliyetlerdir. Bu maliyetler doğrudan yatırımcıya yansımayabilir ama fonun genel getirisini düşürebilir.

Fonun maliyetleri ve ücret yapıları, elde edilen getiriler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce fonun prospektüsünü veya ana yatırımcı bilgi belgesini dikkatle incelemek gereklidir.

Fonlar Türkiye’de nasıl vergilendirilir?

Türkiye’de, yatırım fonlarının vergilendirilme şekli, fonun türüne ve yatırımcının kişisel durumuna bağlıdır. İşte dikkate almanız gereken ana noktalar:

 1. Temettü Üzerinden Gelir Vergisi: Türkiye’de fon temettü ödüyorsa, bu ödemeler üzerinden %10 oranında stopaj uygulanır. Bu kesinti, ödeme yapıldığı sırada kaynağında yapılır ve ek bir beyan gerektirmez.
 2. Sermaye Kazançları Vergisi (CGT): Bireysel yatırımcılar için hisse senedi ve bono gibi menkul kıymetlerden elde edilen sermaye kazançları vergiden muaftır. Ancak, yatırım fonlarından elde edilen kazançlar için stopaj uygulaması %10 olarak devam etmektedir. Kurumsal yatırımcılar için gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve vergilendirilir.
 3. Faiz Ödemeleri: Türkiye’deki bazı fonlar, örneğin tahvillere yatırım yapar. Bu tür faiz gelirleri, kaynakta %10 oranında stopaj ile vergilendirilir. Fon gelirleri, yatırımcıya dağıtıldığında ek bir vergiye tabi tutulmaz.
 4. Vergi Etkin Sarıcılar: Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Yatırım Fonları gibi araçlar, yatırımlardan elde edilen gelirleri vergi avantajıyla korur. BES’te birikimler, 5 yıl ve 56 yaş şartıyla %5’e kadar gelir vergisi indirimi sağlar ve çıkışta %5 stopaj uygulanır. Ayrıca, Katılım Emeklilik hesapları da benzer vergi avantajlarına sahiptir.
 5. Offshore Fonlar: Türkiye’de offshore yatırım fonlarına yapılan yatırımlar, fonun Türkiye’deki vergi yükümlülüklerine ve raporlama durumuna bağlı olarak değişken vergilendirme koşullarına tabi olabilir. Genellikle, bu tür fonlardan elde edilen gelirler için %10 stopaj uygulanır.

Yatırım Fonları: Özet

Yatırım fonları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için profesyonel bir yönetim altında çeşitlendirilmiş varlıklara erişim sağlar. Gelir elde etmek, sermaye büyütmek veya her ikisini bir arada hedefleyen bireyler için uygun seçenekler sunar. Ancak, yatırım yapmadan önce katılım ücretleri, vergi sonuçları ve fonun risk seviyesini iyi anlamak önemlidir. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza uygun bir yatırım kararı vermek için mutlaka bir finansal danışmana başvurun.

SSS

Yatırım Fonları Nasıl Çalışır?

Yatırım fonlarına katıldığınızda, fonun hisselerini satın alırsınız. Bu hisseler, fon yönetimi tarafından çeşitli varlıklara yatırım yapmak için kullanılır. Yatırım fonunuzun değeri, bu varlıkların piyasadaki performansına bağlı olarak artar veya azalır.

Paranız Yatırım Fonunda Güvende mi?

Yatırım fonları profesyonelce yönetilir, ancak her yatırımın bazı riskleri vardır. Piyasa koşullarına bağlı olarak yatırımınız değer kazanabilir veya kaybedebilir. Fonla ilgili tüm belgeleri okuyarak ve riskleri anlayarak yatırım yapın.

Az Miktarda Para ile Yatırım Fonuna Yatırım Yapabilir miyim?

Birçok yatırım fonu, düşük minimum yatırım miktarları sunar, bu da onları her bütçeden insan için erişilebilir kılar. Ancak, bazı özel veya kurumsal fonlar yüksek minimum yatırımlar gerektirebilir.

İlgili Makaleler

Blackrock’ın En İyi iShares ETF’leri
ETF'ler, pasif yatırımın bir parçasıdır ve Blackrock, hem bu alanda hem de genel olarak yatırım fonları alanında önde gelen yöneticilerden biridir. Bu makalede, pasif yatırım tekliflerine ve daha spesifik olarak, Blackrock'ın iShares ETF'lerine od...