Yatırım Getirisi (ROI): Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Yatırım Getirisi (ROI), farklı yatırımların etkinliğini karşılaştırmak için kullanılan bir karlılık ölçütüdür. İngilizce olarak Return on Investment terimi ile ifade edilir.

Genellikle, bir yatırımın getirisi ya da faydası, maliyetine bölünerek hesaplanır. Yatırım getirisi, belirli bir projenin maliyeti ile doğrudan ilişkili olan ödeme hesaplama işlevine sahiptir.

ROI

ROI, bir yüzde veya oran olarak ifade edilir. Çok yönlülüğü ve basitliği nedeniyle tercih edilir ve çeşitli durumlara göre modifiye edilebilir. Bağlama göre, ROI’nin anlamı değişkenlik gösterir:

  • Bir şirketin durumunda, yönetimin verimliliğini, getirilerini, maliyet tasarruflarını veya şirketin varlıklarını kullanarak kar elde etme yeteneğini ölçer. Bu bağlamda, ROI, net vergi sonrası kârın toplam varlıklara bölünmesiyle hesaplanır ve bu, Varlık Getirisi (ROA) ile aynıdır.
yatırım getirisi formülü
  • ROI, bir projenin tahmini getirileri ve beklenen maliyetleri temel alınarak bir projenin haklılığını değerlendirmek için de kullanılabilir.
  • Bazen, pazar payını artırmak, yeni pazarlara giriş yapmak veya belirli bir altyapıyı geliştirmek için yapılan çabaların getirisini ölçmek amacıyla kullanılır. Bu durumlarda, ROI, hedeflere ulaşma verimliliğini ölçmek için bir araçtır.

Farklı Projelerin ROI’sini Karşılaştırmak

Farklı projelerin ROI’lerini karşılaştırarak, hangi projenin yürütülmesi gerektiğine karar verebilirsiniz. Kural basittir: Eğer bir yatırımın ROI’si negatifse veya diğer yatırımlara göre daha düşükse, o yatırım gerçekleştirilmemelidir.

Ayrıca, beklenen ROI’nin süresi de bir yatırımın çekiciliğinin belirleyici faktörlerinden biridir. Örneğin, X yatırımının önümüzdeki beş yıl için %60’lık bir ROI’si varsa ve Y yatırımının önümüzdeki üç yıl için %45’lik bir ROI’si varsa, hesaplamalar sonucunda X’in beş yıl boyunca yatırımınızdan %8,15 getiri sağlayacağını, Y yatırımının ise üç yıl boyunca orijinal yatırımın %8,61’ini sağlayacağını bulabilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki, dikkatli olunmazsa, ROI, kullanıcının veya proje yöneticisinin ihtiyaçlarına uygun şekilde manipüle edilebilir. Bu, yatırımın faydasını hesaplarken dahil edilmesi gereken bazı maliyetlerin belirsiz olabileceği için mümkündür.

Yatırım Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Yatırım getirisi (ROI), iki farklı yöntem kullanılarak hesaplanabilir. Bu hesaplamaları anlamak için aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır:

Birinci Yöntem:

roi hesaplama

İkinci Yöntem:

ROI alternatif formül

Yatırım getirisi, yüzde olarak ifade edilir, çünkü bu, sonuçları anlamayı kolaylaştırır. ROI hesaplaması, net getiri içerir ve bu getiri pozitif veya negatif olabilir. Pozitif bir ROI, toplam getirilerin toplam maliyetleri aştığını, dolayısıyla kar elde edildiğini gösterir. Negatif bir ROI ise toplam maliyetlerin toplam getirileri aştığını, yani yatırımın zararla sonuçlandığını gösterir.

ROI’yi doğru bir şekilde hesaplamak için hem toplam getiriler hem de toplam maliyetler dikkate alınmalıdır.

Yatırım Getirisi: Dijital Pazarlama Örneği

Dijital pazarlama, bu göstergenin en yaygın kullanıldığı alanlardan biridir. Prensip aynıdır: elde edilen getiriyi yapılan yatırımla bölerek ROI hesaplanır.

Örneğin, web sitemizin her bir kullanıcısının ortalama geliri 80 lira olsun ve site ay boyunca 120 müşteri çeksin. Ayrıca, sitenin aylık bakım maliyeti 6.800 lira olsun. Öncelikle getiriyi hesaplayabiliriz: (80 x 120) – 6.800 = 9.600 – 6.800 = 2.800 lira. Sonra, hesaplanan getiriyi maliyetle böleriz: 2.800 / 6.800 = 0,4118, yani %41,18. Bu sonuç, her yatırılan lira için yaklaşık 0,41 lira kar elde edildiğini gösterir.

👉 2024 yılında nereye yatırım yapılması gerektiğini merak ediyor ve seçenekleri değerlendirmek istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz: “2024’te Nereye Yatırım Yapmalı? En İyi Yatırımlar“.

ROI Nasıl Kullanılır?

Düzenli yatırımcılar, hisse senedi portföylerini değerlendirmek için tüm harcamaları ve yatırım maliyetlerini hesaba katarak ROI kullanır.

Bir işletme sahibi, reklam maliyetlerine karşılık gelen getiriyi hesaplamak için ROI’den yararlanabilir. Böylece, reklama yapılan yatırımın değerini ve potansiyel satış getirisini değerlendirir.

Yatırım getirisinin, verilen girdilere göre sadece sonuç ürettiğini ve kayıp ya da belirsizlik ihtimalini dışlamadığını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, potansiyel ROI’nizi hesaplarken diğer faktörleri ve yatırım riskini dikkate almanız önemlidir. Diğer finansal oranlarla birlikte değerlendirildiğinde, aceleyle yapılan kararların riski azaltılabilir.

İyi Bir Yatırım Getirisi (ROI) Nedir?

İyi bir yatırım getirisi, birkaç faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir: yatırımcının risk toleransı ve getiriyi üretmek için gereken süre gibi. Genellikle, risk seviyesine dikkat eden yatırımcılar, daha düşük bir ROI ile güvende kalmayı tercih ederken, büyük risk alan yatırımcılar daha yüksek bir ROI elde edebilir.

Geleneksel olarak, yıllık %7 veya daha yüksek bir ROI, hisse senedi yatırımları için iyi bir getiri olarak kabul edilir. Bu, S&P 500’ün enflasyonu dikkate alınarak hesaplanan ortalama yıllık getirisine paraleldir.

Sonuçlar

Sonuç olarak, Yatırım Getirisi (ROI), hem düzenli yatırımcılar tarafından portföy değerlendirmelerinde hem de çeşitli harcamaların analizinde kullanılabilir. Yatırım getirisi, anlaşılması kolay ve hesaplaması basit bir metriktir ve diğer temel analiz oranları ile birlikte, bir projenin verimliliğini belirlemek için sıklıkla tercih edilir. Bu nedenle, farklı yatırım seçeneklerini karşılaştırırken popüler bir yöntemdir. İyi bir yatırım getirisi, yatırımcının risk toleransı ve yatırımın getiri üretmek için gereken süre gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Daha riskten kaçınan yatırımcılar genellikle daha düşük ROI’leri kabul ederken, daha uzun sürede ödeme yapması beklenen yatırımlar genellikle daha yüksek ROI gerektirir. ROI’nin sınırlamalarını göz ardı etmemek gerekir; örneğin, yatırımın zamanlamasını veya mevsimselliğini dikkate almaz. Bu durum, orta veya uzun vadede getiriler olumlu olsa bile, kısa sürelerde, örneğin bir çeyrekte, sonuçların negatif olabileceği anlamına gelir.

Yatırım Getirisi (ROI) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

ROI Nedir?

Yatırım Getirisi (ROI), bir yatırımın belirli bir süre boyunca maliyetine kıyasla ne kadar kar veya zarar elde ettiğinin basit bir ölçümüdür ve yeni yatırım kararlarına rehberlik eder.

ROI bir Yüzde midir?

Evet, yatırım maliyetine göre elde edilen miktarın oranıdır ve bu oran, anlaşılabilirliği artırmak için genellikle yüzde olarak ifade edilir. Bu, basitçe kar marjının bir oranıdır.

İlgili Makaleler