EV/EBITDA Oranı Nedir? Şirket Değerlemede Nasıl Kullanılır?

EV/EBITDA, yani “Şirket Değeri / Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar“, bir şirketin toplam değerini operasyonel karlılığıyla kıyaslayan bir finansal gösterge olarak karşımıza çıkar. Bu oran, bir şirketin piyasa değerini, borçlarını ve nakit varlıklarını, operasyonel performansı üzerinden değerlendirerek analiz etmemize olanak sağlar.

ev/ebitda

EV/EBITDA Formülü

EV/EBITDA hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

EV = Piyasa Değerlemesi + Toplam Borç – Nakit ve Nakit Eşdeğerleri

 • Piyasa değerlemesi, şirketin piyasadaki hisse senedi fiyatının toplam dolaşımdaki hisse sayısı ile çarpılmasıyla bulunur.
 • Toplam borç, şirketin hem kısa hem de uzun vadeli tüm borç yüklerini içerir.
 • Nakit ve nakit eşdeğerleri, şirketin kasasındaki nakit miktarını ve hızlıca nakite çevrilebilen varlıkları ifade eder.

EBITDA ise şu şekilde hesaplanır:

EBITDA = Net Gelir + Faiz + Vergi + Amortisman + İtfa

 • Net gelir, şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi kazancıdır.
 • Faiz, ödenen faiz giderlerini,
 • Vergi, ödenen vergi miktarını,
 • Amortisman, fiziksel varlıkların maliyetlerinin zamanla dağılımını,
 • İtfa, maddi olmayan varlıkların maliyetlerinin zamanla dağılımını temsil eder.

EV/EBITDA Oranının Yorumlanması

EV/EBITDA oranı, bir şirketin temel kazanç gücünü değerlendirmede kullanılır. Düşük bir oran, şirketin potansiyeline göre değerinin düşük olabileceğine işaret ederken, yüksek bir oran şirketin piyasa değerinin yüksek olduğunu gösterebilir. Genellikle, bir şirketin EV/EBITDA oranı 5 ise, teorik olarak mevcut EBITDA ile toplam değerinin 5 yıl içinde ödenebileceği anlamına gelir.

Sektörel farklılıklar göz önüne alındığında, 6 ile 9 arasındaki bir EV/EBITDA oranı çoğu sektör için normal kabul edilir. Ancak bu oran, sektör özellikleri, ekonomik koşullar ve şirketin bireysel özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

EV/EBITDA ve EV/EBIT Karşılaştırması

EV/EBITDA ile EV/EBIT arasındaki fark, amortisman ve itfa giderlerinin EV/EBITDA tarafından dışlanması, EV/EBIT’te ise bu giderlerin hesaba katılmasıdır. Bu, EV/EBITDA’nın bazı durumlarda şirketin kazançlarını göreceli olarak şişirebileceği anlamına gelir. Amortisman ve itfa, şirketin nakit olmayan giderleridir ve bu giderler yüksek olan şirketlerde serbest nakit akışı düşük olabilir, bu da şirketin temettü ödeme veya büyüme yatırımları yapma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.

Bu metrikler, yatırımcıların bir şirketi değerlendirirken dikkate alması gereken önemli göstergeler arasındadır. Finansal analizin bu boyutları, yatırım kararları üzerinde belirleyici olabilir ve şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliği hakkında önemli bilgiler sunar.

EV/EBITDA Oranının Avantajları ve Dezavantajları

EV/EBITDA oranı, şirket değerlemeleri yaparken kullanılan kritik bir finansal göstergedir. Bu oran, bir şirketin işletme performansını, mali yapısını ve piyasa değerini etkileyen çeşitli faktörlerle birlikte değerlendirmemizi sağlar. İşte bu oranın avantajları ve dezavantajları üzerine bir inceleme:

EV/EBITDA Oranının Avantajları

 1. Sektörel Karşılaştırmalar İçin Uygunluk: EV/EBITDA oranı, aynı sektördeki şirketler arasında karşılaştırma yaparken oldukça yararlıdır çünkü bu oran, işletmelerin operasyonel performansını net bir şekilde gösterir.
 2. İşletme Karlılığına Odaklanma: EBITDA, işletmenin faaliyet karını temel alır. Bu, vergi oranları gibi kontrol dışı faktörlerin etkisini ortadan kaldırarak, işletmenin kendisinden elde edilen kârı öne çıkarır.
 3. Finansal Sağlık Bilgisi: EV/EBITDA oranı, şirketin toplam borç yükünü hesaba katarak finansal sağlık hakkında bilgi verir, bu da mali yapısının genel bir değerlendirmesini sağlar.
 4. Hesaplama Kolaylığı: Bu oranın hesaplanması nispeten basittir ve yatırımcılara şirketin değerini hızla anlama imkanı sunar.

EV/EBITDA Oranının Dezavantajları

 1. Sektörel Farklılıklar: EV/EBITDA oranı, farklı sektörler arasında karşılaştırma yapmak için her zaman uygun değildir. Özellikle yüksek sermaye yatırımları gerektiren sektörlerde, bu oran yanıltıcı olabilir.
 2. Yüksek Amortisman Maliyetleri: Amortisman, özellikle büyük fiziksel varlıklara sahip sektörlerde maliyetleri yükseltebilir. Bu durum, EV/EBITDA oranını etkileyerek, şirketin gerçek değerini yansıtmayabilir.
 3. Diğer Giderlerin Göz Ardı Edilmesi: EV/EBITDA, amortisman ve itfa gibi bazı önemli giderleri dikkate almaz. Bu, şirketin finansal sağlığını tam olarak yansıtmayan bir tablo çizebilir.
 4. Oranın Zamanla Değişkenliği: Şirketin karlılığı azaldıkça veya piyasa koşulları değiştikçe, EV/EBITDA oranı da değişebilir. Bu durum, oranın sabit bir değer olarak algılanmaması gerektiğini gösterir.

EV/EBITDA Oranı Hesaplama Örneği

Bir şirket düşünelim: Şirket XYZ. Şirketin piyasa değerlemesi, 1.000 hisse ve hisse başına 10 TL üzerinden hesaplanırsa, 10.000 TL olur. Toplam borcu 15.000 TL ve nakit ve nakit eşdeğerleri 5.000 TL olsun.

EV Hesaplama:

EV = Piyasa Değerlemesi + Toplam Borç – Nakit ve Nakit Eşdeğerleri EV = 10.000 TL + 15.000 TL – 5.000 TL = 20.000 TL

EBITDA Hesaplama:

Net Gelir: 3.000 TL Faiz Gideri: 400 TL Vergi Gideri: 600 TL Amortisman: 800 TL İtfa: 200 TL

EBITDA = Net Gelir + Faiz + Vergiler + Amortisman + İtfa EBITDA = 3.000 TL + 400 TL + 600 TL + 800 TL + 200 TL = 5.000 TL

EV/EBITDA Oranı:

EV/EBITDA = 20.000 TL / 5.000 TL = 4

Bu örnek, EV/EBITDA oranının nasıl hesaplandığını ve şirketin mali yapısını nasıl yansıttığını göstermektedir. Finansal analizlerde bu tür hesaplamalar, yatırımcılara şirketler hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

Finansal analiz ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek için bu yazılarımızı okuyabilirsiniz:

Özet

Kurumsal finans ve yatırım analizlerinde EV/EBITDA oranı sıklıkla başvurulan önemli bir finansal metriktir. Bu oran, şirketlerin toplam değerini, faiz, vergi ve amortisman öncesi kazançlarıyla (EBITDA) karşılaştırarak operasyonel verimliliği ve karlılığı değerlendirir. EV/EBITDA, yatırımcılar, finansal analistler ve potansiyel alıcılar için özellikle değerlidir; çünkü farklı sermaye yapılarına ve vergi koşullarına sahip şirketler arasında nötr bir karşılaştırma imkanı sunar.

EV/EBITDA Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

EV/EBITDA Neden Önemlidir?

EV/EBITDA, farklı şirketlerin değerini ve performansını boyutlarına veya sermaye yapılarına bakmaksızın karşılaştırmak için standart bir yol sunar. Bu oran, özellikle aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler arasında karşılaştırmalar yaparken kullanışlıdır ve bir şirketin piyasa değerinin altında mı yoksa üstünde mi olduğunu belirlemek için yaygın olarak kullanılır.

İyi bir EV/EBITDA Oranı Ne Olarak Kabul Edilir?

“İyi” bir EV/EBITDA oranı sektöre göre değişkenlik gösterir. Genel olarak, 10’un altındaki oranlar, bir şirketin potansiyel olarak değerinin altında olduğunu gösterebilirken, daha yüksek oranlar aşırı değerli olabileceğini işaret edebilir. Ancak bu değerlendirmeler, sektör normlarına ve mevcut ekonomik koşullara göre farklılık gösterir.

EV/EBITDA Tüm Sektörler İçin Uygulanabilir mi?

EV/EBITDA, geniş bir kullanım alanına sahip bir metrik olmasına rağmen, bazı sektörlerde diğerlerinden daha etkilidir. Özellikle sermaye yoğun sektörlerde, yani imalat ve hizmet sektörlerinde daha verimlidir. Teknoloji veya hizmet sektörleri gibi amortisman ve itfa etkilerinin daha az hissedildiği alanlarda bu oran daha az uygun olabilir.

İlgili Makaleler