Nakit Akışı (Cash Flow) Nedir?

Nakit akışı (cash flow), bir şirketin belirli bir süre içinde ne kadar nakit ürettiğini ve harcadığını gösteren önemli bir finansal metriktir.Şirketin likiditesini, yani kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğini yansıtır. Karlılık her zaman nakit bolluğu anlamına gelmeyebilir. Bir şirket kârlı olsa bile, eğer nakit akışı sağlıklı değilse, ödemelerini yapmakta zorlanabilir.

Nakit Akışı (Cash Flow)

Nakit Akışı Neden Önemlidir?

Gelir tablosu, tahakkuk esasına göre hazırlanır. Bu, gelirlerin kazanıldığı ve giderlerin tahakkuk ettiği dönemde kaydedildiği anlamına gelir. Örneğin, bir mal veya hizmet kredilendirilerek satıldığında, gelir hemen kaydedilir, ancak ödemenin tahsil edilmesi daha sonraki bir döneme kalabilir. Benzer şekilde, amortisman gibi bazı giderler nakit çıkışı olmadan kaydedilir. Dolayısıyla, gelir tablosu her zaman bir şirketin gerçek nakit durumunu yansıtmayabilir. Nakit akışı tablosu ise, nakit giriş ve çıkışlarını göstererek şirketin gerçek finansal sağlığını ortaya koyar.

Nakit Akışı Nasıl Hesaplanır?

Nakit akışı hesaplaması oldukça basittir. Net kâra, amortismanlar ve karşılıklar eklenir. Amortismanlar ve karşılıklar, gelir tablosunda gider olarak kaydedilmelerine rağmen gerçek nakit çıkışı olmayan kalemlerdir. Bu nedenle, nakit akışını hesaplarken net kâra eklenirler.

Nakit Akışı = Net Kâr + Amortismanlar + Karşılıklar

Nakit akışı, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan en önemli göstergelerden biridir.Yatırımcılar, bir şirketin hisse senetlerine yatırım yapmadan önce nakit akışı tablosunu dikkatlice incelemelidir. Sağlıklı bir nakit akışı, şirketin borçlarını ödeyebilme, temettü dağıtabilme ve yeni yatırımlar yapabilme yeteneğini gösterir.

Nakit Akış Türleri

Nakit akışları, bir şirketin finansal sağlığını değerlendirmede kullanılan önemli bir araçtır. Bu akışlar üç ana kategoriye ayrılır:

  1. İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı: Şirketin ana faaliyetlerinden, yani mal veya hizmet satışından elde ettiği nakit giriş ve çıkışlarını kapsar. Bu, şirketin temel iş modelinin ne kadar nakit ürettiğini gösterir.
  2. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı: Şirketin uzun vadeli yatırımlarıyla ilgili nakit hareketlerini içerir. Örneğin, yeni bir fabrika inşa etmek veya başka bir şirketin hisselerini satın almak gibi faaliyetler bu kategoriye girer.
  3. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışı: Şirketin finansal yapısıyla ilgili nakit akışlarını ifade eder. Hisse senedi ihracı, kredi kullanımı, temettü ödemeleri ve borç geri ödemeleri gibi işlemler bu kategoride yer alır.

Serbest Nakit Akışı (Free Cash Flow – FCF)

Serbest nakit akışı (FCF), bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği nakitten, işletmenin devamlılığı için gerekli yatırımlar düşüldükten sonra kalan miktarı ifade eder. Başka bir deyişle, şirketin borçlarını ve faaliyetlerini finanse ettikten sonra “serbest” kalan nakittir. FCF, şirketin büyüme potansiyelini, temettü ödeme gücünü ve finansal esnekliğini değerlendirmek için önemli bir göstergedir.

👉 Serbest Nakit Akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsiniz: Serbest Nakit Akışı: Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Serbest Nakit Akışı Hesaplama

Serbest nakit akışını hesaplamak için, öncelikle şirketin gelir tablosundaki faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışını bulmak gerekir. Ardından, bu tutardan, şirketin uzun vadeli varlıklarına yaptığı yatırımları (CAPEX) düşmek gerekir.

Serbest Nakit Akışı = Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışı – CAPEX

Şirketin serbest nakit akışı pozitif ise, bu şirketin finansal olarak sağlıklı olduğunu ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösterir. Negatif bir serbest nakit akışı ise, şirketin nakit sıkıntısı çekebileceği veya borçlanmak zorunda kalabileceği anlamına gelebilir.

Özet

Nakit akışı, bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan en önemli araçlardan biridir. Farklı nakit akışı türlerini anlayarak, yatırımcılar ve analistler, şirketin kârlılığını, likiditesini ve gelecekteki büyüme potansiyelini daha iyi analiz edebilirler.

İlgili Makaleler