Öz Sermaye Karlılığı (ROE) Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

ROE (Öz Sermaye Karlılığı), bir şirketin öz sermayesi üzerinden elde ettiği getiri veya karı ölçen finansal bir orandır.

Bu oran, şirketin hissedarlar tarafından sağlanan kaynakları (net varlık) ne kadar etkin kullandığını gösterir. Öz sermaye karlılığı , şirketin net karını toplam net varlığına bölerek hesaplanır ve sonuç genellikle yüzde olarak ifade edilir; bu da öz kaynakların ne kadar karlı kullanıldığını gösterir.

Örneğin, %8’lik bir ROE, hissedarların sağladığı her 100 Türk Lirası için şirketin 8 Türk Lirası kar elde ettiği anlamına gelir.

ROE Formülü

ROE, şirketin net karının net varlıklarına bölünmesiyle hesaplanır. Bu değerler, gelir tablosu ve bilançodan elde edilir. Net varlık ise, şirketin toplam varlıklarından borçlarının çıkarılması ile hesaplanır.

ROE’nin Önemi:

Yatırımcılar ve finansal analistler için ROE, şirketin öz sermayeyi kullanarak nasıl bir performans gösterdiğini anlamada kritik bir metriktir. Yüksek bir ROE genellikle şirketin sermayesini etkili bir şekilde kullanarak yüksek getiri sağladığını gösterirken, düşük bir ROE düşük getiri veya zararları işaret edebilir.

İdeal ROE Nedir?

ROE, borç kullanımı ve finansal kaldıraç gibi faktörlerden etkilenebileceği için kusursuz bir ölçüm değildir. Özellikle, borçlanma yoluyla elde edilen karlar, yüksek ROE değerleri sunabilir, ancak bu durumda kaldıraç seviyesi göz ardı edilmiş olur. ROE’nin etkililiğini değerlendirirken, bir şirketin borç seviyesini de göz önünde bulundurmak önemlidir.

ROE, sektörel farklılıklara göre de değişkenlik gösterebilir. Örneğin, yüksek sermaye gereksinimi olan sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, daha fazla varlık ve net varlık ile çalıştıkları için genellikle daha düşük ROE değerlerine sahiptir. Bu, teknoloji gibi az sermaye gerektiren sektörlerdeki şirketlerle kıyaslandığında önemli bir fark yaratır. Dolayısıyla, bir şirketin ROE’sini değerlendirirken benzer firmaların veya sektör ortalamalarının ROE değerleri ile karşılaştırmak faydalıdır.

ROE Nasıl Yorumlanır?

ROE (Öz Sermaye Karlılığı), bir şirketin elde ettiği karın, sahip olduğu öz sermayeye oranını gösterir ve karlılık analizi için önemli bir araçtır. İşte ROE’yi kullanarak bir şirketin performansını değerlendirmenin bazı yolları:

 • Sektör Karşılaştırması: Şirketin ROE’sini, aynı sektördeki diğer şirketlerin ROE değerleri ile karşılaştırarak sektörel performansını ölçebilirsiniz. Bu, firmanın rakiplerine göre durumunu objektif bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olur.
 • Zaman Serisi Analizi: Şirketin ROE’sini zaman içinde inceleyerek performansındaki değişimleri gözlemleyin. Bu, şirketin uzun vadeli finansal sağlığını anlamak için yararlıdır.
 • Bağlamın Göz Önünde Bulundurulması: Şirketin genel iş durumunu ve sektörel dinamikleri göz önünde bulundurarak ROE analizi yapın. Örneğin, yüksek borç seviyeleri olan şirketler genellikle daha düşük ROE değerlerine sahiptir, çünkü faiz ödemeleri net kârı düşürür.
 • Çok Yönlü Analiz: ROE’yi, diğer finansal metriklerle birlikte kullanarak şirketin genel finansal performansı hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edin.

Bir Şirketin ROE’sini Nasıl Artırabiliriz?

ROE’yi artırmak için şu stratejiler uygulanabilir:

 • Net Karın Artırılması: Satışların artırılması veya maliyetlerin düşürülmesi yoluyla net karı yükseltmek, ROE’yi doğrudan etkileyebilir.
 • Net Varlıkların Azaltılması: Toplam varlıkları optimize ederek ve gereksiz yatırımlardan kaçınarak net varlıkları azaltmak, aynı miktarda karla daha yüksek ROE elde etmenizi sağlar.
 • Borç Yönetimi: Etkili bir borç yönetimi stratejisi, şirketin finansal yapısını güçlendirir ve borçların verimli kullanımı kısa vadede ROE’yi artırabilir.
 • Operasyonel Verimliliği Artırma: İş süreçlerinin optimizasyonu, maliyetlerin düşürülmesi ve ürün/hizmet kalitesinin artırılması yoluyla operasyonel verimliliği geliştirmek, hem karlılığı hem de ROE’yi pozitif yönde etkileyebilir.
roe

Öz Sermaye Karlılığı ile Yatırım Kararları Nasıl Alınır?

Öz Sermaye Karlılığı, bir şirketin hisselerini analiz ederken sürdürülebilir büyüme seviyesini ve olası temettü artışını tahmin etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir şirketin ROE’si %11 ve tutma oranı %65 ise, bu durumda sürdürülebilir büyüme oranı %7,15 (%11 x %65) olarak hesaplanır. Bu oran, şirketin borçlanmadan büyüme potansiyelini gösterir.

ROE ile ROA Arasındaki Fark Nedir?

ROE, sadece öz sermayenin getirisini ölçerken, ROA (Varlıkların Getirisi), şirketin toplam varlıklarının getirisini ölçer. ROA, borçlar düşüldüğünde elde edilen net varlıklar yerine toplam varlıkları kullanır. Her iki oran da şirketin karlılığını değerlendirmede kullanılır ancak farklı finansal yapıları olan şirketlerde ROE ve ROA’nın karşılaştırılması, daha geniş bir finansal perspektif sunar.

👉 Varlık getirisine (ROA) dair daha daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okuyabilirsiniz: “ROA (Varlık Getirisi): Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

ROE’nin Sınırlamaları

ROE, bir şirketin finansal performansını değerlendirirken faydalı olmakla birlikte, bazı durumlarda yanıltıcı olabilir. İşte ROE’nin karşılaşabileceği bazı sınırlamalar:

 • Tutarsız Karlar: Eğer bir şirket birkaç dönem zarar ettikten sonra kar elde etmeye başlarsa, zararlar nedeniyle azalmış öz sermaye üzerinden hesaplanan öz sermaye karlılığı, gerçekte olduğundan daha yüksek görünebilir. Bu durum, geçmişteki finansal zorlukların bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir.
 • Aşırı Borçlanma: Şirketler bazen yüksek öz sermaye karlılığı değerleri elde etmek için borçlanabilir. Kısa vadede bu, ROE’yi artırabilir; ancak, bu borçların geri ödenmesi gerektiğinde şirketin finansal sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
 • Negatif Öz Sermaye: Eğer bir şirketin öz sermayesi negatifse veya sonuç olarak zarar ediyorsa, bu durum ROE’nin hesaplanmasını anlamsız kılar.

Yüksek bir öz sermaye karlılığı ilk bakışta olumlu gibi görünse de, bu oranın aşırı borçlanma veya tutarsız karlar gibi faktörlerle şişirilmiş olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

👉 Şirket analizlerinde sıklıkla kullanılan bir başka finansal oran EV/EBITDA oranıdır. Bu finansal orana dair daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz: “EV/EBITDA Oranı Nedir? Şirket Değerlemede Nasıl Kullanılır?

ROE Örneği

Bir şirketin finansal durumunu ele alalım:

 • EBIT: 1.300 TL
 • Vergiler: 400 TL
 • Faizler: 200 TL
 • Toplam Varlıklar: 21.000 TL
 • Borç: 15.000 TL

Net Kar:

EBIT’ten vergiler ve faizler çıkarıldığında, net kar 700 TL olarak hesaplanır (1.300 – 400 – 200 = 700 TL).

Net Varlık:

Toplam varlıklardan borçlar çıkarıldığında net varlık 6.000 TL olarak bulunur (21.000 – 15.000 = 6.000 TL).

Bu durumda, öz sermaye karlılığı şu şekilde hesaplanır:

ROE = (700 / 6.000) x 100 = %11,67

Sonuç

Öz sermaye karlılğı, ROE, şirketin öz sermaye üzerinden ne kadar verimli kar ürettiğini gösteren önemli bir finansal metriktir. Ancak, borç seviyesi, kar tutarlılığı ve öz sermaye yapısı gibi faktörler dikkate alınmadan yalnızca ROE’ye dayanarak karar vermek yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, şirketin finansal sağlığını tam olarak anlamak için ROE’yi diğer finansal oranlar ve metriklerle birlikte değerlendirmek esastır.

İlgili Makaleler