Değer Hisseleri Nedir?

Değer hisseleri, finans dünyasında “value stock” olarak bilinen ve piyasa değerinin gerçek değerinden düşük olan şirket hisselerine verilen isimdir. Bu hisseler aynı zamanda değer yatırımının da merkezinde bulunmaktadır.

Finans dünyasında “değer hisseleri”, farklı bir tür hisse senedi değildir. Yani, hisse sahiplerine özel haklar ve yükümlülükler vermez. Ancak, pratikte yatırımcılar için bu hisselerin farklı konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise bu hisselerin, piyasalarda farklı davranışlar sergilemesi ve bu kapsamda diğer şirket hisselerinden ayrışmasıdır.

Yatırımcılar bu tür hisselerden yani değer hisselerinden bahsederken genellikle piyasa değerleri gerçek değerlerinden düşük olan şirketlerin hisselerini işaret ederler. Gerçek değer, ekonomik faaliyetler, gelişimler, beklentiler, büyüme oranları gibi değişkenler göz önünde bulundurulduğunda her hisse başına düşen değerdir.

değer hisseleri

“Değer” veya “value” teriminin kullanılmasının nedeni, yatırımcıların göstergeleri dikkate alarak hisseyi değer analizine göre “gerçek fiyatının” altında bir seviyeden satın alıp beklenen değer artışı ile kâr yani değer elde etmesidir.

Değer hisseleri genellikle diğer hisselere kıyasla daha az risk taşır. Bir bakıma, gerçek değer ile piyasa değeri arasındaki fark yatırımı “garanti etmektedir” ve bu da bir güvenlik marjını ortaya çıkartır. Ayrıca, bu tür hisseler zaten olgunlaşmış şirketlere ait olduğu için piyasadaki değer hisselerin volatilitesi daha düşüktür.

Öte yandan, yukarıda bahsedilen kapsamda bu tür hisselerin daha sınırlı bir potansiyeli vardır çünkü kâr potansiyelleri, analiz sırasında hesaplanan değer artışı ile sınırlıdır. Ve bu yüzden, teorik olarak bir değer hissesinin sunabileceği getiri, bir büyüme hissesinin potansiyel getirisinden daha düşük olabilir.

Değer Yatırımı ve Değer Hisseleri

Değer yatırımı ya da “value investing”, dünyada en çok bilinen ve uygulanan yatırım stratejilerinden biridir. Bu strateji, değer hisseleri satın almayı hedefler ve bu hisselerden portföyler oluşturur.

Değer yatırımı stratejisini uyguladığımızda, hedefimiz bu stratejide kullanılan metodolojiye ile piyasa değeri gerçek değerinin altında olan şirketleri tespit edip onların hisselerini satın almaktır.

Warren Buffet gibi değer yatırımının öne çıkan aktörlerine göre, piyasalar verimsizdir ve yatırımcıların irrasyonel bir davranış sergilediğini de göz önüne alarak bu yatırım stratejisinin uyguladığı rasyonel analizle değerlendirilebilecek piyasa fırsatları vardır. Bu fırsatlar, değer yatırımcılarının yaptığı analizler sonucunda piyasa değeri ile gerçek değeri arasında fark tespit ettiği ve er ya da geç gerçek değerine ulaşması gereken şirketlerin hisse fiyat artışlarından getiri elde etmelerini sağlar.

Söz konusu şirketin analizini yapmak için değer analizi metodolojisi kapsamında şirketin gerçek durumunu anlamaya yönelik çeşitli araçlar kullanılır. Bu metoloji ile yatırımcı haberlerden, beklentilerden, piyasadan ve hissenin analize göre göstermesi gereken fiyatın altında bir fiyat göstermesine neden olan diğer unsurlardan uzaklaşır.

Değer yatırımında kullanılan bu araçlar arasında, şirketin finansal durumuyla ilgili birçok oran bulunmaktadır. Bunlar arasında aşağıdaki göstergeler ön plana çıkmaktadır:

  • ROE
  • ROI
  • Güvenlik marjı
  • Kâr payı
  • Nakit akışları
  • Gelir tahminleri

👉 Bu veriler ışığında temel analiz nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu makalemize göz atabilirsiniz: Borsada Temel Analiz: Oranlar, Yöntemler ve Şirket Türleri

Değer Hisseleri: Piyasa ile Gerçek Değer Arasındaki Fark

Makaleye devam etmeden önce, yatırım stratejilerini değer yatırımına ve dolayısıyla değer hisselerine dayandıranların, “değer” ile “fiyat” arasında büyük bir fark gördüklerini belirtmek gerekiyor.

Değer yatırımının kurucularına göre, fiyat dediğimizde, belirli bir malı satın almak veya belirli bir hizmetten yararlanmak için ödememiz gereken para miktarından bahsediyoruz. Başka bir deyişle, serbest ve rekabetçi bir piyasada işletmeci tarafından belirlenen fiyat, tüketicinin söz konusu malı satın almak veya hizmeti almak için ödemeye istekli olduğu miktarı temsil eder.

Ancak, değer söz konusu olduğunda çok farklı bir kavramdan bahsediyoruz. Bu kapsamda, değer daha geniş bir kavram haline gelmekte ve genel anlamıyla, bir kişinin bir ürün veya bir hizmet satın aldığında ondan aldığı tatmini temsil eder. Değer, beklenen faydaya dayanır ve fiyattan çok farklı olabilir.

Öte yandan, bu ayrışmanın sonucunda değerle ilgili paradokslar ortaya çıkar. Örneğin, elmas ve su.

Yukarıda bahsedilen faydayı göz önüne aldığımızda, su olmayan ve elmaslarla dolu bir ormanda bir su şişesi için ne kadar ödemeye razı olurduk?

Bu sorunun yanıtı, değerin birçok durumda fiyattan nasıl farklılaştığını gösterir ve bu prensip, getiri elde etmek için değer hisselerine yatırım yapmayı arayanların temelini oluşturur.

Değer Hissesi vs Büyüme Hissesi

Borsa ve özellikle hisse senedi yatırımından bahsederken, değer hissesi (value stock) veya büyüme hissesi (growth stock) gibi terimleri duymak oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.

Değer hisseleri, yukarıda değinildiği gibi, teorik olarak piyasadaki değerlerinin diğer değişkenlere bakıldığında gerçek değerinden daha düşük olduğu düşünülen şirketlerin hisseleridir. Değer yatırımı yapanlar ve bu stratejiyi kullananlar, bu hisselerin zamanla değer kazanabileceğini düşünürler. Bu kapsamda, bunu bir değer olarak gördükleri için uzun vadeli yatırım yaparlar. Bu tür hisseler, optimum olarak kabul edilen bir değer mevcut olduğu için daha sınırlı potansiyele sahiptir ve daha stabil olma eğilimindedirler.

Büyüme hisseleri ise değer hisselerinin aksine, finansal genişleme aşamasında olan, yani büyüme fazındaki şirketlerin hisseleridir. Genellikle, bunlar start-up’lar ve yeni kurulan şirketlerden oluşur. Kâr genellikle yeniden yatırılır ve piyasaya bakıldığında, değer hisseleri başta olmak üzere diğer hisselere kıyasla daha fazla potansiyele sahiptirler.

Görüldüğü gibi, tamamen farklı iki kavramdan bahsedilmektedir.

Değer hissesi, büyüme hissesinden farklı bir davranış sergiler. Değer yatırımından, şirketlerin bilançoları, gelir tabloları ve şirketin gerçek durumu hakkında bilgi verebilecek diğer unsurlar analiz edilir ve yatırımcının analiz ettiği “gerçek değer”den daha düşük bir piyasa fiyatı tespit edilebilir. Bu senaryoda, değer yatırımcıları, hissenin bu tamamlayıcı analizlere göre gerektiği kadar değer kazanması amacıyla uzun vadeli yatırım yaparlar.

Öte yandan, büyüme hisseleri daha büyük bir kâr potansiyeli elde etme fırsatı sunar ve bu oranda daha büyük bir risk alınır. Bir bakıma, büyüme hisseleri yatırımcıların “piyango” dediği şeyi temsil eder. Bunun sebebi ise, şirketin piyasada patlama yapması ve böylece hissenin borsada şirketle birlikte büyük yükselişe geçmesi beklenir.

👉 Büyüme hisseleri hakkında derinlemesine bilgi almak için bu makalemize göz atabilirsiniz: “Büyüme Hisseleri Nedir?

Değer Hisseleri Nasıl Tespit Edilebilir?

Değer hisselerini öğrendikten sonra muhtemelen kendinize şu soruyu soruyorsunuzdur: Hangi hissenin bir değer hissesi olduğunu nasıl bilebiliriz?

Bu sorunun cevabı birçok veriyi analiz etmeyle ortaya çıkar.

Daha önce size değer hissesinin, teorik olarak, piyasadaki değerinin diğer değişkenlere göre göstermesi gereken değerden daha düşük olduğu tüm şirket hisseleri olduğunu söylüyordum.

Öte yandan, değer kavramının subjektif olduğunu göz önünde bulundurursak hangi şirketin değerli olduğunu ve hangisinin olmadığını kesin bir şekilde tanımlamak çok zordur.

Bu bağlamda, analistler şirketi, niyetlerini, stratejilerini incelemeyi ve özünde, her durumu özel olarak analiz etmeyi tercih etmişlerdir. Bu, bir hissenin değer hisse olup olmadığını tespit etme konusunda doğruyu bulmanın tek yoludur.

Ayrıca, analiz esnasında endeksleri de kullanabiliriz. S&P 500 Value ve MSCI World Value Index gibi endeksler değerli olduğunu düşündükleri şirketlerin dahil edildiği endekslerdir. Ayrıca, bu durum bize birden fazla değer hissesi seçme veya portföy riskini çeşitlendirmek için kendi endeksine yatırım yapma imkanı da sağlar.

Bir başka seçenek olarak ise değer hisselerine yatırım yaptığını söyleyen birçok yatırım fonu bulunmaktadır. Bunlara yatırım yaparak, teorik olarak değer hisselerine de yatırım yapmış oluruz.

Sonuç olarak, bir şirketin değerli olup olmadığı ve bir hissenin değer hissesi olup olmadığı her zaman şirkete bağlıdır. Yukarıda belirtilen çeşitli değişkenlere (ROE, ROI, güvenlik marjı vs.) bağlı olarak şirketin bu niteliklere sahip olup olmadığını veya aksine ona başka bir nitelik atfetmemiz gerekip gerekmediğini belirleyebiliriz.

👉 Borsa endeksleri hakkında daha detaylı bilgiye bu makalemizden ulaşabilirsiniz: Borsa Endeksi Yatırımı Nasıl Yapılır: Fonlar ve ETF

İlgili Makaleler