Osilatörler Nedir? Nasıl Kullanılırlar?

Osilatörler, teknik analizde kullanılan ve finansal varlık fiyatlarının izlediği trendlerin yönünü ve değişimini belirlemek için kullanılan bir tür teknik gösterge türüdür. Osilatörler, fiyatların destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalanma eğiliminde olduğu ve trendlerin belirlenmesinde göstergeler kullanıldığında fiyat hareketlerinin daha doğru tespit edilebileceği ilkesine dayanır.


Yatırım ve finans dünyasında, osilatörler, piyasadaki trendlerin yönünü, gücünü ve ivmesini değerlendirmek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Osilatörler, yatırımcıların bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla hisse senedi, tahvil, döviz veya emtia gibi finansal varlıkların geçmişteki fiyat ve hacim davranışlarına bakarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye dayalı matematiksel göstergelerdir.

Bir osilatörün ana amacı, piyasadaki trendlerin dönüş noktalarını belirlemek, yön değişiklikleri, aşırı alım veya aşırı satış seviyeleri ve fiyat ile gösterge davranışları arasındaki farklılıkları tespit etmektir. Bu sinyaller, yatırımcıların fiyat hareketlerini öngörmelerine ve uygun zamanlarda alım veya satım kararları alarak potansiyel karlılıklarını artırmalarına yardımcı olabilir.

Osilatörler genellikle grafikle gösterilir ve belirli bir göstergeye bağlı olarak sıfır veya 50 seviyeleri gibi merkezi bir değer veya referans çizgisi etrafında dalgalanır. Osilatör bu seviyeleri geçtiğinde, finansal varlıkta aşırı alım olduğunu (ve fiyatın düşebileceğini) veya aşırı satış olduğunu (ve fiyatın artabileceğini) gösteren alım veya satım sinyalleri üretebilir. Ayrıca, osilatörler yatırımcıların, fiyat davranışının osilatör davranışıyla uyuşmadığı durumlarda meydana gelen ve genel eğilimin tersine dönebileceğine işaret eden farklılıkları tespit etmelerine yardımcı olabilir.

Yatırım ve finans alanında, Göreceli Güç Endeksi (RSI), Stokastik, Momentum Osilatörü ve MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama) gibi çeşitli popüler osilatörler bulunmaktadır. Her biri ayrı özelliklere ve matematiksel formüllere sahip olan bu osilatörlerin hepsi piyasa davranışı hakkında değerli öngörüler sağlamayı ve yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlar.

Osilatörlerin, teknik analizde kullanılan yararlı araçlardan biri olmalarına rağmen doğru sonuç vermeyi veya yatırımlarda karlılığı garanti etmediklerini belirtmekte fayda var. Ayrıca, osilatörler özellikle yatay piyasalarda veya yüksek volatilite koşullarında yanlış veya çelişkili sinyaller üretebilirler. Bu nedenle, yatırımcıların osilatörleri diğer analiz araçları ve yatırım yaklaşımlarıyla, örneğin temel analiz ve risk yönetimi ile birlikte kullanmaları, yatırım stratejilerinin etkinliğini artırmak için önemlidir.

Göstergeler ve Osilatörler Aynı Mı?

Yatırım ve finans dünyasına adım atarken, bilinçli kararlar almak için kullanılan araçları anlamak esastır. Bu araçlardan ikisi göstergeler ve osilatörlerdir, her ikisi de teknik analizde kullanılır. İlk bakışta benzer görünseler de aralarında bilinmesi gereken önemli farklar vardır.

Göstergeler, genel eğilimlerin yönü, gücü ve ivmesi gibi piyasa davranışının çok çeşitli yönlerini değerlendirmek için kullanılan teknik analiz araçlarıdır. Piyasanın yönünü belirlemeye yardımcı olan trend göstergeleri ve fiyat dalgalanmalarının yoğunluğunu gösteren volatilite göstergeleri gibi çeşitli türlerde göstergeler olabilir. Bu göstergeler, piyasa hareketlerini tahmin etmek yerine onlara tepki veren, trend takipçileri olabilirler.

Öte yandan, osilatörler, aşırı alım ve aşırı satış durumlarını belirlemeye ve piyasanın yönündeki değişiklikleri tahmin etmeye odaklanan belirli bir gösterge alt kümesidir. Genel göstergelerden farklı olarak, osilatörler merkezi bir değer veya referans çizgisi etrafında dalgalanır, böylelikle yatırımcıların varlık fiyatının uç değerlerde dolaştığı ve dolayısıyla yönünü tersine çevirmeye hazır olabileceği anları belirlemelerine olanak tanır.

Osilatörlerle ilgili ilginç bir nokta da tüm osilatörler aşırı alım ve aşırı satış durumları hakkında bilgi sağlamayı hedeflemekle birlikte, her birinin matematiksel formülünün ve özellikleri farklıdır. Örneğin, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik, aynı hedefe ulaşmaya çalışan ancak bunu farklı şekilde yapan ve belirli durumlarda farklı sinyaller verebilen iki popüler osilatördür.

Sonuç olarak, göstergeler ve osilatörler arasındaki temel farklar, odak noktaları ve amaçlarında yatmaktadır.

Borsa Analizinde En Çok Kullanılan Osilatörler

Makalemize borsa analizinde kullanılan osilatörlerle devam ediyoruz. Yatırımcıların, yatırımları ile ilgili bilinçli kararlar almak için kullandıkları birkaç popüler osilatör vardır. Bu osilatörlerin kendilerine özgü matematiksel formülleri ve onları benzersiz kılan farklı özellikleri mevcuttur.

Aşağıda, en çok bilinen bazı osilatörler ile ilgili bilgiler ve bunların basitleştirilmiş formüllerini bulabilirsiniz.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI, bir varlığın aşırı alındığını veya aşırı satıldığını belirlemek için fiyat hareketlerindeki hız ve değişimi ölçen bir osilatördür. Göreceli Güç Endeksi formülü:

RSI formülü

RSI 0 ile 100 arasında dalgalanır ve genellikle RSI 70’in üzerindeyse bir varlığın aşırı alındığı ve RSI 30’un altındaysa aşırı satıldığı kabul edilir.

Stokastik

Stokastik Osilatör de farklı bir yöntemle, mevcut kapanış fiyatını belirli bir dönemdeki fiyat aralığı ile karşılaştırarak, bir varlığın aşırı alındığı veya aşırı satıldığı durumları tanımlar. Stokastik Osilatör Formülü:

Stokastik formülü

Stokastik de, RSI gibi, 0 ile 100 arasında dalgalanır ve %K 80’in üzerindeyse bir varlığın aşırı alındığı, %K 20’nin altındaysa aşırı satıldığı kabul edilir.

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksama)

MACD, piyasa yönündeki değişiklikleri belirlemek için farklı dönemlere ait iki üstel hareketli ortalama (EMA -Exponential Moving Averages) arasındaki farkı ölçen bir osilatördür. Formülü:

MACD formülü

Alış veya satış sinyali, MACD’nin 9 dönemlik EMA’nın oluşturduğu sinyal çizgisini kestiğinde oluşur.

Formüller karmaşık görünse de teknik analiz araçları ve yazılımlar bu hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirdiği için matematik bilgisi sınırlı olanlar bile kolayca kullanabilmektedir.

Borsa Analizinde Osilatörlerin Uygulanmasına Örnekler

Osilatörleri ve borsa analizindeki uygulamalarını inceledikten sonra, gerçek yatırım koşullarında nasıl kullanılabileceklerini daha iyi anlamak için bazı pratik örnekleri incelemek faydalı olacaktır. Basit bir şekilde açıklanan bu örnekler, osilatörlerin finans alanındaki kullanımı ile ilgili bilgilerinizi pekiştirmeye yardımcı olacaktır.

  • Örnek 1: Bir yatırımcının bir şirketin hisselerini satın almayı düşündüğünü ancak hissenin aşırı alınmış olmadığından emin olmak istediğini varsayalım. Yatırımcı, hissenin fiyat davranışını analiz etmek için RSI’yi kullanabilir. RSI 30’un altındaysa, bu hissenin aşırı satılmış olduğunu ve dolayısıyla satın almak için iyi bir zaman olabileceğini gösterebilir.
  • Örnek 2: Bir yatırımcı portföyünde bulunan hisse senetlerini satmak için zamanlamanın doğru olup olmadığını bilmek istiyor. Stokastik Osilatörü kullanarak, yatırımcı hissenin fiyat davranışını belirli bir dönemdeki fiyat aralığına göre analiz edebilir. %K 80’in üzerindeyse, bu hissenin aşırı alınmış olduğunu ve dolayısıyla satmak için iyi bir zaman olabileceğini gösterebilir.
  • Örnek 3: Bir yatırımcı döviz alım satım işlemleri yapmayı düşünüyor ve piyasaya giriş ve çıkış fırsatları arıyor. MACD’yi kullanarak, yatırımcı MACD ile sinyal çizgisinin kesişim noktalarını gözlemleyerek piyasanın yönündeki değişiklikleri belirleyebilir. Eğer MACD sinyal çizgisinin üzerine çıkarsa bir alım sinyali olabilir, sinyal çizgisinin altına inerse bir satış sinyali olabilir.

Osilatörleri uygulayarak, yatırımcılar aşırı alım ve aşırı satış koşullarını, ayrıca piyasanın yönündeki değişiklikleri belirleyebilirler, bu da yatırım stratejilerini optimize etmelerine ve finansal sonuçlarını iyileştirmelerine olanak tanır.

İlginizi Çekebilecek Makaleler

İlgili Makaleler