Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse İncelemesi – 2024

Türk Hava Yolları, 1933 yılında 5 uçak ve 30 personelle Devlet Havayolları İşletmesi adıyla faaliyetlerine başlamıştır. Aradan geçen 90 yıldan sonra ise bugün THY 130 ülkede 295 farklı noktaya uçuş gerçekleştiren dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketi olmuştur. Her geçen gün yeni hatlar açarak uçuş ağını genişletmektedir. 

Bu makalemizde, Türk Hava Yolları’nın tarihini, geçmişten günümüze temel sayısal verilerini, gelecek hedeflerini, mali tablolarındaki güçlü ve zayıf noktalarını ve son olarak da fiyat grafiğini inceleyeceğiz.

Bunu yaparken sadece sayısal verileri yazmaktan öte hangi verinin nasıl yorumlanması gerektiğinden ve hangi verinin neden önemli olduğundan da bahsedeceğiz. Ayrıca bütün mali tablo verilerini tek tek saymak yerine üzerinde durulması gereken seçilmiş verileri inceleyeceğiz.

Türk Hava Yolları’nın Gelişimi

Öncelikle bir firmanın hisse senedini almak aynı zamanda o firmanın ortağı olmaktır. Son dönemde hisse senetlerini oturduğumuz yerden basitçe alabilmemiz, bu işin ciddi bir iş olduğu gerçeğini değiştirmemeli. O yüzden bir firmaya yatırım yapmayı düşünüyorsak ilk olarak tarihine kısaca değinmek gerekir:

 • 20 Mayıs 1933 yılında ilk uçuş gerçekleşti.
 • İlk yurt dışı uçuşunu 1947’de Atina’ya yaptı.
 • Türk Hava Yolları ismini 1955 yılında aldı.
 • 1958’de ilk jet motorlu uçaklar alındı.
 • 1959’da yaban kazından ilham alınarak tasarlanan meşhur logo kullanılmaya başlandı.
 • 1983’e gelindiğinde 2,5 milyon yolcu ve 5 binden fazla çalışanı ile artık global bir havayolu şirketi oldu.
 • Şimdi ise, Türk Hava Yolları piyasa değeri açısından Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 8. büyük havayolu firmasıdır. 2010-2023 yılları arasında küresel pazar payını dünyada en çok arttıran firmadır.

Türk Hava Yolları Ne Kadar Büyük?

Companies Market Cap’in piyasa değeri sıralamasına göre dünyanın en değerli 10 havayolu firması şöyledir:

Havayolu FirmasıÜlkePiyasa Değeri (Milyar Dolar)
1- Ryanairİrlanda33,21
2 – Delta Air LinesABD29,32
3- Southwest  AirlinesABD16,97
4- United Airlines HoldingsABD15,24
5- InterGlobe AviationHindistan15,18
6- Air ChinaÇin14,22
7- Singapore AirlinesSingapur14,09
8- Türk Hava YollarıTürkiye12,53
9- China Southern AirlinesÇin12,28
10- International Consolidated Airlinesİspanya10,48

Türk Hava Yolları Ortaklık Yapısı, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

THY’nin 49,1’i Türkiye Varlık Fonu’na aittir. Geri kalan 50,9 ise halka arz edilmiştir ve borsada işlem görmektedir. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı çatısı altında 17 adet bağlı ortaklık ve iştirak vardır. Bunlar içerisinde en bilinenler THY Teknik, Anadolu Jet, Sun Express, TGS Yer Hizmetleri, THY Do-Co İkram Hizmetleri’dir.

Hisse Bilgileri 
Şirket Adı  Türk Hava Yolları A.O. 
İşlem Gördüğü Borsa  Borsa İstanbul 
Halka Açıklık Oranı %50,88 
Dahil Olduğu Endeksler  XU100, XU050, XU030, XUTUM, XU500, XYLDZ, XUSRD, XUHIZ, XULAS, XSIST, X10XB, XK030, XK050, XK100, XKTUM, XSD25, XSRDK 
Borsa İstanbul Kodu  THYAO 
Halka Arz Tarihleri  1990, 2004, 2006 

Türk Hava Yolları Hakkında Temel Veriler

Birçok sektör pandemi sürecinden derin bir şekilde etkilendi ancak havacılıkta olumsuzluklar çok daha fazla hissedildi. Bu nedenle geçmişe dönük bir inceleme yapıldığında pandemi öncesi yıl olan 2019’u baz almak daha gerçekçi bir yaklaşım olur. 

Bu bakımdan pandemi öncesinde 2019 yılında 79,3 milyon olan yıllık yolcu sayısı 2023 yılında 83,4 milyon yolcuyla aşılmıştır. Böylece ilk defa pandemi öncesi dönemin ötesine geçilmiş oldu.

2024 Haziran ayı itibarıyla ise THY Toplam 456 uçakla faaliyetlerini yürütmektedir. Bu uçakların %27’si THY’ye aittir. Diğerleri ise finansal ve operasyonel kiralama şeklinde kullanılmaktadır. Ayrıca THY’nin finansal kiralama modellerinin 2024 Airline Economics Aviation 100 Ödül Töreni‘nde 3 farklı ödüle layık görüldüğünü de belirtmek gerekir.

Ülke içinde THY öyle büyüktür ki, Türkiye’de yolcu taşımacılığında kullanılan uçakların 2/3’ü THY’ye aittir.

Türk Hava Yolları 2033 Vizyonu

2033 yılında THY kuruluşunun 100. Yılını kutlayacak. Bu sebeple 2033 yılına atıfta bulunan hedefler belirlemiştir. Bir hisse senedinin yükselmesi şirketin büyümesine paralel olacağından bu şekilde gelecek vizyonunu açıklayan şirketleri iyice irdeleyip 10 yıl sonra şirketin nerede olacağını tahmin edebiliriz.

Geçmişten günümüze THY belirlediği hedeflere ulaşmayı başaran ve her zaman hem global hem de yerel büyüme ortalamalarının üzerinde büyüyen başarılı bir şirket olmuştur. O yüzden, aşağıda bahsedilen hedeflerin gerçekçi olduğunu ve ciddiye alınarak takip edilmesi gerektiğini belirtelim.

Türk Hava Yolları 2033 hedefleri

2023 Verileri2033 Hedefi 
Uçak Sayısı 441 800 + 
Yolcu Sayısı 84 Milyon 170 Milyon + 
Gelirler 20 Milyon USD + 50 Milyon USD + 
Çalışan sayısı İştirakler ile birlikte 75.000 150.000 
Kargo hedefi Dünyanın 4. büyük hava kargo taşıyıcısı Dünyada hava kargo sıralamasında ilk 3’te olmak 

Türk Hava Yolları 2024 1. Çeyrek Bilanço İncelemesi

Satışlar

THY gelir tablosunda belirtilen brüt satışlarının yaklaşık olarak % 90’ı yurtdışı satışlardan oluşmaktadır. Parasal ifadeyle, ilk çeyrekte gerçekleşen 147 milyar liralık satış hasılatının 132 milyar lirası yurtdışı satışlardan elde edilmiştir. 

Bu nedenle şirketin gelirlerinin çok büyük bir payının döviz üzerinden olduğu söylenebilir. Bu yapı şirketin ülkedeki enflasyondan görece olarak daha az etkilenmesini sağlamaktadır. 

2023 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında ise satışlar TL bazında % 79 artmıştır. Aynı dönemdeki gelirlere USD cinsinden bakıldığında da satışlarını % 9,6 oranında artırmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi enflasyon THY’nin satışlarını pek fazla etkilememiştir.

Karlılık

Karlılık analizi yapılırken dönem karından önce brüt kar incelemesi yapmak ilk anda daha anlamlı olabilir. Çünkü direkt dönem karına baktığımızda arada çok fazla gider ve gelir kalemini gözden kaçırmış oluruz.

Bir şirketin karlılığı analiz edilirken işletmenin ana konusu neyse temelde o faaliyetlerden kar elde etmesi beklenir. Örneğin THY esas faaliyet karını bilet satışlarından elde eder. Elde ettiği kar ile aldığı tahvil vs. gibi yatırım araçlarından da gelirleri oluşur ancak bu tarz gelirler esas faaliyetlerden oluşan karı aşması analistler tarafından pek fazla istenmez. 

Bu açıdan THY’nin kar edip etmemesine bakmak kadar elde edilen karın hangi faaliyetlerden geldiğine de odaklanmak gerekir.

Gelir tablosunda yukarıdan aşağıya çeşitli gelir ve gider kalemleri eklenip çıkarılarak en aşağıda dönem karına ulaşılır. Aşağıda gelir tablosunda yer alan çeşitli kar kalemleri görülmektedir. En alttaki dönem karına baktığımızda THY’nin 2024 ün ilk çeyreğinde 6.9 milyar TL kar elde ettiği görülmektedir. Şirket esas faaliyeti olan havacılıkla ilgili işlerden 908 milyon TL zarar etmiş görünmektedir. 

Gelir tablosundaki kar kalemleri2024/03 (TL)
Brüt Kar (Zarar)16.140.000.000,00
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı-908.000.000,00
Esas Faaliyet Karı (Zararı)1.203.000.000,00
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)10.809.000.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)5.095.000.000,00
Dönem Karı (Zararı)6.918.000.000,00

Bu sebeple birçok analist THY’nin 2024 ilk çeyrek bilançosunu olumlu karşılamamıştır. 

Esas faaliyetlerinden zarar eden THY’nin nasıl dönem karı elde ettiğini anlamak için bilançosunu incelediğimizde ertelenmiş vergi varlığı kaleminde 11 milyar TL olduğu görülmektedir.

Ertelenmiş vergi varlığı, özellikle mevcut dönemde kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarının ileriki dönemlere taşınması için kullanılan bir bilanço kalemidir. İleriki bilanço dönemlerinde bu tutar ödenecek vergiden düşülür. Ancak içinde bulunulan dönemde kar oranlarının daha yüksek görünmesine neden olur.

Bu açıdan bakıldığında THY’nin gelecek bilanço dönemlerinde net esas faaliyet karının artıya geçişi hisse için olumlu bir haber etkisi yaratacaktır. Bir sonraki bilançoda ilk bakılacak yerin burası olduğunu bir kenara not edin.

Maliyet Yapısı

Özellikle faaliyet giderlerinin alt kalemleri incelendiğinde en yüksek gider kalemi % 32’lik payla akaryakıt giderleridir. Şirket yakıt verimliliği daha yüksek yeni uçaklar alarak akaryakıt giderlerini kontrol altında tutmaktadır. Bu açıdan bir sorun görünmemektedir.

İkinci en büyük pay ise % 21 ile personel giderleridir. 2023’ün ilk çeyreğine göre personel giderleri Amerikan doları (USD) bazında %41 artmıştır. Bu durum, ülke içinde enflasyon olmasına karşın TL’nin son dönemde USD karşısında stabil kalmasından kaynaklanmıştır. Diğer bir deyişle personele TL olarak ödenen maaşların döviz karşılığı yükselmiştir. Bu da dolar bazında personel giderlerinin yükselmesine neden olmuştur.

Borç Yapısı

Son dönemde faiz oranlarının yükselmesinin ardından firmaların mali tabloları incelenirken en çok dikkat edilmesi gereken başlık gelir tablosundaki finansman giderleri kalemi olmuştur. Finansman gideri esasen borçlanmaya karşılık ne kadar faiz ödemesi yapıldığını gösterir. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde ise finansman giderleri çok fazla artmayan veya kontrol altında olan firmalar borç yönetimini başarılı şekilde sürdürüyor demektir. 

Aşağıdaki grafikte finansman giderlerinin net satışlara oranını inceleyebilirsiniz. Buradan satış gelirlerinin % kaçının faiz harcamasına gittiği anlaşılmaktadır.

THY Borç Yapısı

Finansman giderlerinin tek başına incelenmesinin bir anlamı yoktur. Çünkü alınan borçlarla yatırım yapıp satış gelirleri yükseliyorsa borçlanmanın ve faiz ödemelerinin verimli olduğu anlaşılır. Bu nedenle finansman giderlerinin satış gelirleri içindeki payına bakıyoruz. 

Bu bakış açısıyla incelendiğinde, THY sadece pandemi döneminde, 2020 ve 2021 yıllarında gelirlerinin düşmesi nedeniyle bozulma yaşamıştır. Ancak son dönemde, hem globalde hem de Türkiye’de artan faiz oranlarına karşı THY kesinlikle dirençli duruşunu sürdürmüştür. Finansman giderleri kontrol altında olan firmalar bu dönemde kesinlikle takip edilmelidir.

Döviz Kuru Riski

Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar zaman zaman yaşanan kur artışlarıyla sorun yaşayabilmektedir. Ancak, THY dünyanın çeşitli noktalarında satış yaptığı için bölgesel kur dalgalanmalarına ve jeopolitik risklere karşı doğal bir savunma geliştirmiştir. 

Bu açıdan gelirleri döviz bazında incelendiğinde sadece %8,3’ü TL’dir. Ancak giderlerinin ise %30’u TL ile yapılmaktadır. Bu kur yönetimiyle, THY kur şoklarına karşı kendini koruyabilmektedir.

Kredi Derecelendirme Notları

Başlıca kredi derecelendirme kuruluşlarının THY için verdiği kredi notlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

S&P  Moody’s  Fitch  JCR Avrasya 
Tarih  14 Mayıs 202419 Ocak 202418 Mart 2024  25 Ekim 2023 
Kurumsal Kredi Notu  B+  B2BB-  BB 
Görünüm  Pozitif  Pozitif  Durağan  Negatif 

Türk Hava Yolları Teknik Analiz – Grafik İncelemesi

THY, son 9 ayda 268 TL seviyesindeki yeşil çizgiyi 3 defa direnç, 2 defa da destek olarak kullanmış görünüyor. Yönünü yukarı doğru çevirmesi için ilk olarak mavi destek çizgisi, eğer oradan da yukarı dönüş yapamazsa aşağıda 268 TL seviyesindeki yeşil destek çizgisi takip edilebilir.

Türk Hava Yolları Grafik İncelemesi

Türk Hava Yolları Hisse Senetlerini Nasıl Satın Alabilirsiniz?

Türk Hava Yolları’na yatırım yapmak için takip etmeniz gereken temel adımlar şunlardır:

 1. Eğer bir yatırım hesabınız yoksa güvenilir bir aracı kurumdan hesap açın (aşağıda aracı kurum seçimize yardımcı olmak için aracı kurum incelemeleri bulunmaktadır).
 2. Aracı kurumunuzun işlem platformuna erişim sağlayın.
 3. Türk Hava Yolları’nın Borsa İstanbul’daki borsa kodu THYAO‘dur. Bu şekilde arama yaparak Türk Hava Yolları hissenini bulabilirsiniz.
 4. Satın almak istediğiniz hisse sayısını bütçenize uygun şekilde belirleyip satın alın.

1. Adım: Bir aracı kurumdan hesap açın

Bir aracı kurumdan hesap açmadan Borsa İstanbul’da yatırım yapamazsınız.

Hesap oluşturun: Bunu yapmak için adınız, adresiniz ve vergi kimlik numaranız gibi bazı kişisel bilgileri sağlamanız gerekecektir.

Kimliğinizi doğrulayın: Hesabınızı oluşturduktan sonra geçerli bir kimlik belgesi ile kimliğinizi doğrulamanız gerekecektir.

2. Adım: Yatırıma başlamak için hesabınıza para yatırın

Hesap açtıktan sonra yatırım yapmak için elbette paraya ihtiyacınız var. Günümüzde çoğu aracı kurumda minimum depozito limiti yok ancak varsa da bu çok düşük bir miktardır.

3. Adım: Türk Hava Yolları Hisse Senedi’ni aratın (Borsa kodu: THYAO)

Bunu yapmak için, aracı kurumun arama sekmesinden hisse senedinin adını veya borsa kodunu aramanız gerekiyor.

4. Adım: Satın Alın

Türk Hava Yolları hissesini bulduğunuzda yapmanız gereken şey almak istediğiniz adedi belirleyip “satın al” butonuna tıklamaktır.

Emir türleri :

 • Piyasa Emri (Market Order)
 • Limit Emir (Limit Order)
 • Stop Emir (Stop Order)
 • Stop Limit Emir (Stop Limit Order)
 • Takip Eden Emir (Trailing Order)

👉 Mevcut fiyattan hemen almak için Piyasa Emrine tıklamanız gerekir. Ancak, emirler hakkında daha fazla bilgi edinmek için: Borsa Emir Tipleri: Nedir, Nasıl Çalışır

Satın al dedikten sonra işleminizin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek için emir takip kısmını kontrol edebilirsiniz.

Türk Hava Yolları – Yatırım için Aracı Kurum Alternatifleri

Türk Hava Yolları’na veya başka herhangi bir hisse senedine yatırım yapmaya başlamak için aşağıdaki aracı kurum incelemelerimize göz atabilirsiniz:

İlgili Makaleler

Hisse Geri Alımı (Buyback) Nedir?
Nakit fazlasıyla ne yapılacağını düşünürken, şirketlerin pek çok alternatifi vardır. Bunlardan biri, hisse geri alımı programıdır. Bu program kapsamında şirketler, kendi hisse senetlerinin bir kısmını piyasadan geri çekme ...
Bilanço
Bilanço, bir şirketin temel mali tablolarından biridir. En tipik özelliği bir şirketin belirli bir tarihteki ekonomik durumunu yansıtmasıdır. Kı...
BIST 100 Endeksi
Borsa İstanbul’da piyasadaki hareketlerin takip edilmesi, yatırım araçları arasında daha iyi kıyas yapılabilmesi gibi amaçlar için çeşitli endeksle...