Avrupa Merkez Bankası Takvimi: 2024 Yılı Faiz Oranları Kararı

Birçok aktör finansal piyasaları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilir. Bu aktörler arasında yer alan Avrupa Merkez Bankası (AMB) takvimi piyasalar üzerinde şüphesiz kritik bir role sahiptir.

Bu nedenle, bir yatırımcı olarak, merkez bankasının para politikalarının belirlendiği toplantılar ve fırsatlar hakkında güncel kalmak önemlidir. Aşağıda, 2024 yılına yönelik Avrupa Merkez Bankası toplantı takvimini sizler için derledik

Avrupa Merkez Bankası

AMB Toplantı Türleri

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen iki tür toplantı vardır:

 1. Para politikası kararları için düzenlenen toplantılar: Bu toplantılar her 6 haftada bir gerçekleştirilir. Bu toplantılarda, AMB Yönetim Kurulu ekonomik ve finansal durumu değerlendirir ve faiz oranlarına yönelik karar alır. Buna ek olarak, bu toplantılarda Euro bölgesinde fiyat istikrarını korumak için diğer para politikası önlemlerine yönelik kararlar da alınabilir.
 2. Diğer tür kararlar için düzenlenen toplantılar: Bu toplantılar her 2 haftada bir gerçekleşir. Para politikası kararlarıyla doğrudan ilgili olmayan konuları kapsarlar. Örneğin, bankacılık denetimi, finansal istikrar ve AMB’nin diğer idari ve organizasyonel konuları bu toplantı kapsamında tartışılır.

Avrupa Merkez Bankası Takvimi: 2024 Yılı Toplantı Tarihleri

Şimdi, AMB’nin Frankfurt’ta düzenleyeceği para politikası toplantılarının 2024 takvimine göz atalım:

 • 11/04/2024
 • 06/06/2024: Bu toplantı kapsamında faiz oranlarında %4’ten %3,75’e 25 baz puanlık bir düşüş bekleniyor.
 • 18/07/2024
 • 12/09/2024: Bu toplantı kapsamında faiz oranlarında %3,75’ten %3,50’ye 25 baz puanlık bir düşüş daha bekleniyor.
 • 12/12/2024

Para politikası hareketleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak istiyorsanız bir sonraki FED toplantısının ne zaman olacağını öğrenin.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu kimlerden oluşur?

AMB Yönetim Kurulu Yürütme Komitesinin altı üyesi ve Euro bölgesi (Eurozone) ülkelerinin ulusal merkez bankalarının başkanlarından oluşmaktadır.

 • Yürütme Komitesi: Bu komite, AMB Başkanı (2027 yılına kadar Christine Lagarde), Başkan Yardımcısı ve dört üyeyi içerir. Tüm bu üyeler, Euro bölgesindeki ülkelerin devlet veya hükümet başkanları tarafından sekiz yıllık bir görev süresi için atanır. Yürütme Komitesi üyeleri görev sürelerini tamamladığında bu komiteye tekrar seçilemezler.
Christina Lagarde
 • Ulusal Merkez Bankaları Başkanları: Bu üyeler Euro bölgesindeki 19 ülkenin merkez bankalarının başkanlarıdır. Bu başkanların her biri, Yönetim Konseyi’nde kendi ulusal merkez bankasını temsil eder.

Yönetim kurulu, AMB’nin ana karar alma organıdır ve Euro bölgesindeki para politikasından sorumludur. Bu kapsamda, faiz oranlarını belirleme ve genel olarak fiyat istikrarını korumak ve Avrupa Birliği’ndeki genel ekonomi politikalarını desteklemek için para arzını yönetme gibi kararlar alınır.

AMB’nin Ana Görevi Nedir?

Avrupa Merkez Bankası (AMB)‘nin ana hedefi, Euro bölgesinde fiyat istikrarını korumaktır. Bu da düşük, istikrarlı ve öngörülebilir enflasyonu korumak anlamına gelir. Bu hedef son yıllarda gerçekleşmemiştir ve bu yüzden faiz oranlarında birçok hareketlilik gördük.

Avrupa Enflasyon

Yukarıdaki grafikte, uzun yıllardır %2’nin altında kontrol altında tutulan bir enflasyonun bazen ise %0 ve hatta negatif seviyelere gerilediğini görebiliriz. Öte yandan, Euro bölgesindeki enflasyonun 2022’de %10’a kadar çıktığını daha sonra ise %3 civarına gerilediğini söyleyebiliriz.

Bu durum, AMB’yi 2022 ve 2023 boyunca agresif bir şekilde faiz oranlarını artırmaya zorladı. Bunun altında yatan sebep ise kurumun tek görevini, yani fiyat istikrarını korumayı yerine getirememesi ve dolayısıyla enflasyonu ortadan kaldıramamasıdır.

AMB’nin Kontrol Ettiği 3 Faiz Türü

Her ne kadar genellikle faiz oranlarının kontrolünü belirtsek de aslında AMB 3 tür faizi kontrol eder:

 1. Marjinal Mevduat Kolaylığı: Bu, bankaların bir gecede AMB’ye para yatırmaları karşılığında aldıkları faiz oranıdır. Bu oran, bankaların likidite fazlalıklarını yatırmalarını veya çekmelerini kontrol altında tutmayı amaçlar.
 2. Ana Refinansman Oranı (MRO): Bu, AMB’nin açık piyasa işlemleri aracılığıyla bankalara para ödünç vermek için bir hafta boyunca talep ettiği ana faizdir.
 3. Marjinal Kredi Kolaylığı (MLF): Bu, bankaların son çare olarak uygun varlıkları teminat olarak kullanarak AMB’den bir günlük krediler alabileceği orandır.

Faiz Kesintileri Mi Geliyor?

2024’ün ilk çeyreği itibarıyla AMB’nin faiz oranlarına ilişkin durum şu şekildedir:

Gördüğümüz gibi:

 • Marjinal Mevduat Kolaylığı: %4
 • Ana Refinansman Türü: %4,5
 • Marjinal Kredi Kolaylığı: %4,75

Buna ek olarak, Mart 2024’te yapılan son toplantının ardından 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren AMB’nin mevduat bankalarına ödediği ve kredi başvurusunda bulunan bankalardan tahsilatı arasındaki farkın (spread) ana refinansman türü için 15 baz puan (şu anda 50 puanda) ve marjinal kredi kolaylığı için 25 baz puan (şu anda 75 baz puanda) azaltılması kararlaştırıldı.

Bu ayarlamayla Avrupa Merkez Bankası (AMB), ticari bankaların likiditeyi AMB’den aramalarını teşvik etmeyi ve bu şekilde sermaye piyasası üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmayı hedefliyor.

Sonuç Olarak İlerleyen Süreçte Ne Olacak?

Daha önce belirttiğimiz gibi, şu anda marjinal mevduat kolaylığı veya genel kapsamda faiz oranları %4‘te. Ancak, takvimde gördüğümüz gibi, 25 baz puanlık iki indirim var. Bu nedenle, 18 Eylül 2024’ten itibaren faiz oranları şu şekilde olabilir:

 • Marjinal Mevduat Kolaylığı: %3,5
 • Ana Refinansman Türü: %3,65
 • Marjinal Kredi Kolaylığı: %3,75

Avrupa Merkez Bankasının Piyasalardaki Rolü Nedir?

Merkez bankası birçok işlevi yerine getirir.

 • Faiz oranlarının kontrolü: İlk olarak faiz oranlarını belirler ve bu oranlarla Euro bölgesindeki ticari bankalara kredi verir. Para politikası kararları, para arzı ve enflasyon üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olup finansal piyasaları doğrudan etkiler. Bu şekilde:
  • Kısıtlayıcı para politikalarının duyurulması, finansal piyasalar tarafından bir tedbir veya satış tutumuyla ilişkilendirilir.
  • Öte yandan genişleyici para politikalarının duyurulması, kredinin ucuzlamasıyla ilişkilendirilir ve dolayısıyla finansal piyasalarda bir alım tutumu hakim olabilir.
 • Gözetim işlevi: AMB ayrıca kurumlar ve piyasalar üzerindeki kontrollerin gerçekleştirilmesine ulusal otoritelerle birlikte katkıda bulunur ve bankacılık sisteminin güvenliğini sağlar.

Bu şekilde, Avrupa Merkez Bankası Euro Bölgesi ekonomisinin yönlendirilmesinde temel bir rol oynar. Bu yüzden her toplantısına yaklaştıkça yatırımcılar hayati bir soruyla karşı karşıya kalır: Nereye yatırım yapılmalı?

ECB tarafından alınan kararlar, Avrupa pazarındaki hisse senetlerinin performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Birçok yatırımcı, piyasanın AMB’den gelen haberlere tepkisini değerlendirmek için EURO STOXX 50 endeksinin en iyi hisselerine bakar.

Belirsizlik dönemlerinde veya para politikasında değişiklik beklentilerinde, ekonomik dalgalanmalara daha az duyarlı olan defansif hisseler daha cazip hale gelir. Ancak, AMB’nin kararları aynı zamanda nerede arayacağını bilenler için fırsatlar da sunabilir. Bu da en iyi hisselerin seçimini hem zorlu hem de daha kârlı bir süreç haline getirir.

Sonuç olarak, yatırımcı olarak AMB’nin bir sonraki toplantısının ne zaman yapılacağını bilmek bizim için önemlidir. Bu toplantıda Euro Bölgesi’nin para politikasının yönü belirlenir ve bu da ekonomiyi ve piyasaları canlandıracak veya soğutacak olan kredinin pahalılaşması ya da ucuzlamasına sebep olur. Tüm bunlar kapsamında piyasalar, alınan bu kararlara olumlu ya da olumsuz tepkiler verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Avrupa Merkez Bankası Ne Zaman Toplanır?

AMB Yönetim Kurulu, para politikası kararları için her 6 haftada bir ve diğer türden kararlar için her 2 haftada bir toplanır.

AMB Yönetim Kurulu Üyeleri Kimlerdir?

Yürütme Komitesi 6 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ise bu 6 üyeye ek olarak Euro bölgesindeki devletlerin ulusal merkez bankası başkanlarını da içerir.

AMB’nin gelecek toplantıları nelerdir?

Avrupa Merkez Bankası takvimi kapsamında bir sonraki toplantı 11 Nisan 2024 tarihinde yapılacaktır. Haziran, Temmuz, Kasım ve Aralık aylarında diğer toplantılar düzenlenecektir

İlgili Makaleler